วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภันฑ์ OTOP ไทยเข้มแข็งจังหวัดศรีสะเกษ


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 19 กันยายน 2555, 23:08

      นายวิชิต  ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภันฑ์ OTOP ไทยเข้มแข็งจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าโอทอป ที่ได้รับการคัดสรร ระดับ 3-5 ดาวของจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 100 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการที่จะบริหารจัดการและทำการตลาดของศูนย์โอทอประดับจังหวัด  เป็นการส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภันฑ์โอทอปต่อไป
      พิธีเปิดโครงการฯ  วันพฤหัสบดี ที่ 20  กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อบจ.ศรีสะเกษ  โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ทำดีเพื่อพ่ออำเภอปรางค์กู่จังหวัดศรีสะเกษ

สืบสานปณิธานของพ่อ "ทำดีเพื่อพ่อ" วันที่ ๑๕ ตุลาคม. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอบจ.ศรีสะเกษ ประธ...