วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รอบหนัง mvp ศรีสะเกษวันที่ 17 ถึง 23 สิงหาคม 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ศรีสะเกษประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัต...