วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ค่ายศูนย์ขวัญของแผ่นดินอำเภออุทุมพรพิสัย | sisaket camp

16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ  แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย/ผอ.ศป.ปส.อุทุมพรพิสัย เยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรม "ค่ายศูนย์ขวัญของแผ่นดินอำเภออุทุมพรพิสัย"(คนดีศรีอุทุมพรพิสัยเมืองพระเอาธรรมะครองใจ)  ณ อาคาร 95 ปี หลวงปู่เครื่องสุภัทโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นอภ.ประชุมแก้ไข กรณีชาวบ้านรุกที่ ‪#‎sisaket‬


นอภ.ประชุมแก้ไข กรณีชาวบ้านรุกที่ #sisaket https://www.thairath.co.th/content/510396
Posted by ศรีสะเกษ on 14 กรกฎาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศรีสะเกษ ชาวนาเครียดฆ่าตัวตาย | 05-07-58 | sisaket farm Commit suicide

งานของดีศรีขุนหาญ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ | best good in khunhan sisaket

เมื่อค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณสนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายยุทธนา วิริยะกิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสุจิตรา วิริยะกิตติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล “ของดีศรีขุนหาญ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร และ OTOP ของอำเภอขุนหาญ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทาง­การเกษตรให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประ­เทศ ส่งเสริมทางด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาดเปิดโอกาสการพบกันระหว­่างเกษตรกรกับกลุ่มผู้ค้า เป็นจุดเจรจาธุรกิจเกษตรอีกทั้งยังกำหนดให­้เป็นงานเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอขุ­นหาญทางด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวของอำเภอ ทั้งทางธรรมชาติและโบราณวัตถุฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภอขุนหาญปลูกผลไม้มากที่สุดของจังหวัด และมากที่สุดในเขตอีสานใต้ ซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน และยางพารา ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่สร้างรา­ยได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเ­ช่น น้ำตกสำโรงเกียรติ น้ำตกห้วยจันทร์ วัดล้านขวด วัดขุนหาญ และวัดปราสาทภูฝ้าย เพื่อประชาสัมพันธ์จึงกำหนดจัดงานเทศกาลขอ­งดีศรีขุนหาญขึ้น ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ที่สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีกิจกรรมเปิดสวนผลไม้ให้นักท่องเที่ยวเข้­าชม ชิม พักผ่อน การแสดงศิลปวัฒนธรรมวิธีชีวิตของแต่ละชนเผ­่า การจำหน่ายสินค้าโอท็อป และรำวงพื้นบ้าน ขุนหาญคาลิปโซ่

ข่าวศรีสะเกษ

Loading...