วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อุทุมพรประชุม มาตรการควมคุมค่าเช่านา เพื่อลดต้นทุน และเดินโครงการ ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom #sisaket

1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสรุชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เน้นการขับเคลื่อน Road Map 365 วัน "ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูกาลผลิตห้วงปี 2558/59 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเพื่อลดต้นทุนในการผลิต และการเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจหน้าที่การจัดโครงการ ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom ในวันที่16 ส.ค. 58เวลา15.00น.  ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศรีสะเกษประชุมจัดหาเงิน เพื่อดำเนินการโครงการ ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร 77 จังหวัดทั่วประเทศ | sisaket meetingวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา  วิริยะกิตติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุมจัดหาเงิน เพื่อดำเนินการโครงการ ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร 77 จังหวัดทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Sisaket Asean Trade Fair 2015

ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกษ ร่วมงาน
ศรีสะเกษ อาเซียน เทรด แฟร์ 2015
และ เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ
วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2558
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เชิญ ช็อป ชิม อาหารดี สี่ภาค สนุกกับมินิคอนเสิร์ต
และกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย
พลาดไม่ได้ งาน ศรีสะเกษ อาเซียน เทรด แฟร์ 2015
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กันทรลักษ์ จัดประชุมร่วมไทย - กัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน#sisaket

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภายใต้การอำนวยการของ นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจที่๑ จัดประชุมร่วม ฝ่ายทหาร ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย กับ ฝ่ายทหาร ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน(people to people  connectivity) กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานบ้านโศขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ - บ้านเฌอเตียลกง ต.จอมกระสาน อ.จอมกระสาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ ย้านโศกขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษโครงการปลูกป่าชุมชน ชาวอุทุมพรพิสัย ร่วมกันปลูกต้นพะยูง จำนวน ๑๐๐ ต้น ณ ที่สาธารณะบ้านหนองแคนดง ม. ๓ ต.สระกำแพงใหญ่ | utumpornpisai sisaket afforest

๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยนายบุญยัง สำแดงภัย นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกชมรมบัณฑิตมสธ.ศรีสะเกษ และนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อกำแพงชาวบ้าน ต.สระกำแพงใหญ่ กว่า ๑๐๐ คน ร่วมกันปลูกต้นพะยูง จำนวน ๑๐๐ ต้น ณ ที่สาธารณะบ้านหนองแคนดง ม. ๓ ต.สระกำแพงใหญ่


ให้เช่าตึกแถว 2 ชั้นครึ่ง 3 ห้อง ถ.อุบล

ให้เช่าตึกแถว 2 ชั้นครึ่ง 3 ห้อง ถ.อุบล

- ให้เช่า
- 2 ชั้น มีชั้นลอย

- ด้านหลังมีที่จอดรถใช้ร่วมกับเจ้าของที่ด

เดิมเป็น ธ. SME Bank

ขนาด
หน้ากว้าง 12 เมตร ลึก 12 เมตร
มีเนื้อที่จอดรถด้านหลัง

ที่อยู่
1416-18 ถ.อุบล ต.เมืองใต้
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ใกล้เคียง :
3BB , ร้านร่มไม้หมูกระทะ , วัดหลวง , like bar

ค่าเช่า
25,000 บาท / เดือน

300,000 บาท / ปี

รายละเอียด
เดิมเป็นธนาคาร SME Bank เช่า
เข้าได้สองทาง

ที่จอดรถ
ด้านหลัง 3-4 คัน

ติดต่อ
จรุงใจ
โทร 086-252-6383 ไลน์ jarungjaicom


วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อุทุมพรพิสัย อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ทำนา พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว | sisaket farmer utumpornpisa

8 มิ.ย. 58 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย  เป็นประธานการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ทำนาพร้อมนี้นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายเชิด สายหล้าเกษตรอำเภอ ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หน.ชป.มวลชนสัมพันธ์ นายประถม บึงไกร นายกอบต.หัวช้าง ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรได้รู้หลักและวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 86 ราย ณ อบต.หัวช้าง


ข่าวศรีสะเกษ

Loading...