วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษร่วมงานแต่งงาน


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 11.39 น. 

    นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงานฉลองพิธีหมั้นระหว่าง นายขวัญชัย อรุณยะเดช(ช้าง) บุตรชาย นายยงค์ศักดิ์ นางอำพรรณ อรุณยะเดช  และ นางสาวสุพัตรา พัวไพศาล(ปู) บุตรีนายสุรพจน์ นางศิริพร พัวไพศาล พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ครอบครัวคู่หมั้นทั้งสองได้บริจาคเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่หน่วยงานราชการและองค์กรการกุศลต่างๆ
    โดยมีนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ และแขกผู้มีเกียรติทั้งจากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดศรีสะเกษร่วมงานเป็นจำนวนมาก
     ณ หอประชุมดุสิตฮอลล์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ไพรบึง

ศรีสะเกษ ปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห้วรัชการที่ ๑๐.

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา. ๐๙.๓๐ น. ที่สำนักสงฆ์สวนป่าอริยทรัพย์ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษนายวิชิต ไตรสรณกุล นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาอบจ.ศรีสะเกษ นายปรากิต แก้วลา นายเกษมศานตร์ ศรีโพนทอง ประธานมูลนิธิพศช. นายปรเมษฐ. วิเศษศรี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไพรบึง นายวิศิษฏ์ เธียรทองอิน ประธานชมรมคนคนรักในหลวงอำเภอไพรบึง นำพี่น้องชาวบ้านไทร์ทอง. คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลไพรบึง โรงเรียนบ้านสำโรงพัน โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ผู้มีจิตสาธารณะจากสำนังานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษสาขาอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนจากอำเภอไพรบึง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการการคืนพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชนของอบจ.ศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษก