วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Ssk

31 ต.ค. 61 เวลา 09.00 น.
นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายจำนวน 2 ครัวเรือน โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอศรีรัตนะ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบความช่วยเหลือ ดังนี้                                                  1.มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมถุงยังชีพ 1 ถุง ผ้าห่ม 1 ผืน ที่นอน 1 ชุด และเครื่องครัว ให้กับนายเทือง รุ่งเรือง ณ บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง                                                 2.มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมถุงยังชีพ 1 ถุง ผ้าห่ม 1 ผืน ให้กับ น.ส.สำริน สินไทย ณ บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ไฟไหม้ได้รับความเสียหายบางส่วน                                               ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป                 
  หลังจากที่ได้มอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ และเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไหม ณ บ้านพิงพวยตะวันตก

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

wmt index warner music thailand product index

cd wmt eagles the , complete gratest hits
cd wmt คาราบาว 35 ปี boxset
cd wmt คาราบาว พ่อภูมิพล
cd wmt คาราบาว หัวควายปากหมา 3
cd wmt คาราบาว หัวควายปากหมา 4
cd wmt คาราบาว หัวควายปากหมา 5
cd wmt คาราบาว แอ๊ด เทวดาเพลง
cd wmt คาราบาว แอ๊ด รักสายัณห์น้อยๆ
cd wmt พงษ์สิทธิ์ 30 ปี คำภีร์
cd wmt พงษ์สิทธิ์ แกเพื่อนฉัน
cd wmt เล็ก คาราบาว 60 ปี boxset
dvd wmt คาราบาว คอนเสิร์ต 35 ปี
mp3 wmt คาราบาว กินใจ
mp3 wmt คาราบาว ตำนานควาย
mp3 wmt คาราบาว แอ๊ด vol 1 ฉุน
mp3 wmt คาราบาว แอ๊ด vol 2 ฉาง
mp3 wmt พงษ์สิทธิ์ 30 ปี คำภีร์ แกเพื่อนฉัน
mp3 wmt พงษ์สิทธิ์ on the rock
mp3 wmt พงษ์สิทธิ์ คำภีร์โครตฮิต
mp3 wmt พงษ์สิทธิ์ คำภีร์อคลเล็คชั่น
mp3 wmt หงา คาราวาน