วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ไพรบึง

ศรีสะเกษ ปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห้วรัชการที่ ๑๐.

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา. ๐๙.๓๐ น. ที่สำนักสงฆ์สวนป่าอริยทรัพย์ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษนายวิชิต ไตรสรณกุล นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาอบจ.ศรีสะเกษ นายปรากิต แก้วลา นายเกษมศานตร์ ศรีโพนทอง ประธานมูลนิธิพศช. นายปรเมษฐ. วิเศษศรี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไพรบึง นายวิศิษฏ์ เธียรทองอิน ประธานชมรมคนคนรักในหลวงอำเภอไพรบึง นำพี่น้องชาวบ้านไทร์ทอง. คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลไพรบึง โรงเรียนบ้านสำโรงพัน โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ผู้มีจิตสาธารณะจากสำนังานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษสาขาอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนจากอำเภอไพรบึง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการการคืนพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชนของอบจ.ศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษก

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com