วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

wmt index warner music thailand product index

cd wmt eagles the , complete gratest hits
cd wmt คาราบาว 35 ปี boxset
cd wmt คาราบาว พ่อภูมิพล
cd wmt คาราบาว หัวควายปากหมา 3
cd wmt คาราบาว หัวควายปากหมา 4
cd wmt คาราบาว หัวควายปากหมา 5
cd wmt คาราบาว แอ๊ด เทวดาเพลง
cd wmt คาราบาว แอ๊ด รักสายัณห์น้อยๆ
cd wmt พงษ์สิทธิ์ 30 ปี คำภีร์
cd wmt พงษ์สิทธิ์ แกเพื่อนฉัน
cd wmt เล็ก คาราบาว 60 ปี boxset
dvd wmt คาราบาว คอนเสิร์ต 35 ปี
mp3 wmt คาราบาว กินใจ
mp3 wmt คาราบาว ตำนานควาย
mp3 wmt คาราบาว แอ๊ด vol 1 ฉุน
mp3 wmt คาราบาว แอ๊ด vol 2 ฉาง
mp3 wmt พงษ์สิทธิ์ 30 ปี คำภีร์ แกเพื่อนฉัน
mp3 wmt พงษ์สิทธิ์ on the rock
mp3 wmt พงษ์สิทธิ์ คำภีร์โครตฮิต
mp3 wmt พงษ์สิทธิ์ คำภีร์อคลเล็คชั่น
mp3 wmt หงา คาราวาน

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมแรลลี่ศรีสะเกษ 2561

เจาะลึกศรีสะเกษ! จังหวัดนี้มีดีมากมาย

เปิดงาน “แรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ”

พร้อมดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ล้ำค่าแห่งแดนอีสาน


ศรีสะเกษ – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - จังหวัดศรีสะเกษโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ      จัดงานแถลงข่าวงานกิจกรรม “แรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศรีสะเกษ” อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ให้ชุมชนเกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีการนำกิจกรรมแรลลี่ที่สนุกสนานเป็นตัวเชื่อมต่อสถานที่น่าสนใจต่างๆในแต่ละท้องถิ่นพร้อมชูสินค้า OTOP  อาหารท้องถิ่น และวัฒนธรรมมากมายตามเส้นทาง เชื่อมโยงของขวัญอันล้ำค่าที่ทุกท่านจะเห็นมุมมองใหม่และประทับใจในจังหวัดศรีสะเกษไม่รู้ลืม โดยกิจกรรมแรลลี่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


กิจกรรมแรลลี่ “ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ” ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทยทุกคน สำนักพัฒนาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือก 85 หมู่บ้านที่มีความพร้อมใน 22 อำเภอให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี  จัดกลุ่มการท่องเที่ยวออกเป็น 7 แนวคิด

เส้นทางอารยธรรมขอม ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน

เส้นทางวิถีชนเผ่า ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน

เส้นทางสายไหม ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน

เส้นทางวิถีเกษตรปลอดภัยครอบคลุม 20 หมู่บ้าน

เส้นทางผลไม้ดินภูเขาไฟครอบคลุม 4 หมู่บ้าน

เส้นทางตามรอยพระพุทธศาสนาครอบคลุม 13 หมู่บ้าน

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครอบคลุม 14 หมู่บ้าน


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า “ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบมุ่งเน้นรายได้และความเจริญในภูมิภาคทั่วประเทศ จึงได้เกิดโครงการชุมช่องท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีขึ้นในทุกจังหวัด และจังหวัดศรีษะเกษเองก็มีผลิตภัณฑ์ มีศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาบูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในเมืองกีฬา (Sport City) จึงดำเนินงานตามนโยบาลภาครัฐในรูปแบบกิจกรรม แรลลี่ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมเชื่อมโยงทั้ง 7 แนวคิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการขายสินค้าและการท่องเที่ยว อีกทั้งจะสร้างความประทับใจสร้างประสบการณ์ล้ำค่าให้ผู้มาเยี่ยมเยือนและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับจังหวัดศรีสะเกษได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน”


กิจกรรมแรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ โดยการจัดแรลลี่ครั้งนี้ ได้จัดให้มีแรลลี่ท่องเที่ยวพร้อมกันเป็นสองประเภท ได้แก่ แรลลี่รถยนต์ และรถจักรยาน เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษมีความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ โดยจะมีรถยนต์เข้าร่วม 30 คัน จักรยานจำนวน 100 คัน แรลลี่นี้มิใช้เป็นเพียงกิจกรรมสนุกสนาน แต่ผู้ร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์และมุมมองอันล้ำค่าจาก 5 เสน่ห์ของจังหวัดคือ

SMILE ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเจอ

STORY มีเรื่องเล่าต่างๆ ที่น่าสนใจ ไมว่าจะเป็นความเชื่อ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ

SURPRISE มีกิจกรรมที่น่าประหลาดใจอย่างมากมาย

SECRET สูตรลับสูตรเด้ดอาหารจานเด็ดที่ต้องเข้าไปชิมในชุมชนเท่านั้น

SPIRIT ความมีน้ำใจ โอบอ้อมอารี  อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความก้าวหน้าให้ชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืนตามนโยบาลของรัฐบาล


จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองศรีสะเกษไปพร้อมๆ กัน

   

# # #

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน

บูรณี จันทรปรรณิก

099.419.63.24

อีเมล์: webster.saman@gmail.com

ไลน์: ton_buranii

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข่าวศรีสะเกษพ.ค.61 คนศรีสะเกษที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แจ้งฝึกอาชีพทั้งหมด 11,133 คน และได้ฝีกไปแล้ว 6,692 คน #sisaketToday
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐศรีสะเกษ กว่าสี่พันคน วอนรัฐบาลขยายเวลาการพัฒนาคุณภาพชีวิต #sisaketToday
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNOHT6110090010282
งดงาม! สาวน้อยโชว์ฟ้อนรำ เพลงรถแห่ อ่อนช้อยเข้าจังหวะไม่แพ้สายย่อ (คลิป) #sisaketToday
https://www.thairath.co.th/content/1392464
ฟ้อนสวย #sisaketToday
https://www.facebook.com/tascharoenSound/videos/2100452486674280/


วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนนวัตวิถี

ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนนวัตวิถี

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ลานวัฒนธรรมบ้านหนองฮะ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกองทุน “ทิวา รุ้งแก้วเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิ พศช.” นายทำนอง ฮ่อไทสงค์ประธานเครือข่ายเกษตรออินทรีย์วิถีศรีสะเกษ นายอุดม หาญภิรมย์ผู้ใหญ่บ้านหนองฮะ นายโชยอำนวย บัวบุญรนาหมุ่ยโท ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ คุณครูอ๋อย ไกด์ชุมชนตำบลปราสาท พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเษ ได้นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนนวัตวิถี

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อินทรีย์วิถีศรีสะเกษ

เกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ อำเภอวังหิน
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทิวา. รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมแปลงนาเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ที่บ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน ที่แน่ๆคือขายในราคาประกันกิโลกรัมละ ๒๖ บาทmovie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com