วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คูซอด

วันที่9กรกฏาคม2561ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลคูซอดประชุมสัญจรที่บ้านเเดงหมู่ที่3ตำบลคูซอดอำเภอเมืองศรีสะเกษ

นุ่งผ้าไทยใส่บาตรวัฒนธรรมน้อมนำวิถีพอเพียง

ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม และเชิงนิเวศรอบพระอุโบสถที่สร้างเป็นรูปเรือกลไฟกลางสระบัวแดง ที่วัดป่าเนรัญชรา บ้านหนองคู ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์

นายทองแถม ตาดไทสง กำนันตำบลเป๊าะ ได้กล่าวว่า วัดป่าเนรัญชราสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจัดหวัดศรีสะเกษ นอกจากกู่สมบูรณ์ที่เป็นโบราณสถานแล้วยังมีพระอุโบสถที่สร้างเป็นรูปเรือกลไฟกลางสระบัวแดง ต้นตาลที่กลายเป็นหิน และต้นตาลสองยอด

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 15-17 เมย 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com