วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายงานการเดินทางของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 1 มกราคม 63 เวลา 9:00 น

สถานการณ์การเดินทางของประชาชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ณ เวลา 9.00 น.เริ่มมีประชาชนมาขึ้นรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นเพื่อเดินทางกลับไปทำงานที่กทม.และปริมณฑล หลังจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานกับบริษัท ขนส่ง จำกัดให้จัดรถเสริมเพิ่ม เพื่อรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นของประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงวันที่ 1-5 มกราคม 2563 มีการวางแผนการเดินทาง จองตั๋วล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กันทรลักษ์ , #sisaketToday

29 ธค.62 (เช้า) มยุรี ศรีวิพัฒน์  ทปษ.งานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.เสมา2 (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และผู้ชำนาญการ สส.ปาร์ตี้ลิส ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน พรรคประชาธิปัตย์ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ที่ ได้ตั้งหน่วยบริการดูแลยานพาหนะสำหรับคนเดินทางในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ที่ปั๊มน้ำมันปตท.บ้านกระบี่ อำเภอกันทรลักษ์ ได้มอบผลไม้และปฏิทินพร้อมทั้งอาสาจะดูแลอาหารกลางวันตลอดจนถึงวันที่2 มค.63 ขอบคุณน้องๆ นักศึกษาและอาจารย์ที่มีจิตใจเสียสละในช่วงเทศกาลปีใหม่แทนที่จะได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนเหมือนคนอื่นๆ แต่น้องๆ เหล่านี้มีจิตอาสามารับใช้ดูแลยานพาหนะพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาอย่างเต็มใจจ้า

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563

“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563
***********

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 น.  นางสาวจารุวรินทร์  ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ ไหว้พระพุทธรูปประจำศูนย์ พระประชาบดี ศาลตายาย และเปลี่ยนผ้าแพร 7 สี   
      เวลา 10.00 น. ได้ดำเนิน“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการรักษาศีลห้าเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กิจกรรมประกอบด้วย การฟังเทศน์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และการตั้งจิตตั้งหมั่นในการบำเพ็ญ ทาน รักษาศีล ภาวนา ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน One Home ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18 เมย 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com