วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการคลีนิกเซ็นเตอร์ อบจ.ศรีสะเกษ

จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>

วันที่: 1 มีนาคม 2554, 13:22
ขอเชิญร่วมโครงการ 

 " สานใจ  สานพลัง  สร้างท้องถิ่นที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนท้องถิ่น " 
     พบกับกิจกรรม

  -  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  -  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ  การฝึกอาชีพ   
  -  ให้บริการตัดผม โดยอิ๊ดสเปเชี่ยล ช่างผมระดับรองแชมป์โลก
  -  บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร      ซ่อมมือถือ  สาธิตการผลิตใบโอดีเซล  และปุ๋ยอินทรีย์

       ชมวงดนตรีของ อบจ.  /  หมอลำซิ่งชื่อดัง

     14  มีนาคมนี้   ที่ รร. ราษีไศล  อ. ราษีไศล    08.00  น. เป็นต้นไป

                  อบจ. เต็มใจแก้ปัญหา   ประชามีส่วนร่วม

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อบจ.ศรีสะเกษ ทุ่ม 15 ล้าน หนุนสร้างศูนย์จัดการขยะครบวงจร - ทันสมัย or bor jor sisaket pay 15 million bath for waste management center with modern technology


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554, 15:56
ศรีสะเกษ –  อบจ.ศรีสะเกษ ทุ่ม 15 ล้าน หนุนสร้างศูนย์จัดการขยะครบวงจร - ทันสมัย

            วันนี้ ( 25 ก.พ. 54) เวลา 09.00 น. ดร.วิจารณ์   สิมาฉายา  รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมกลุ่มพื้นที่ 1และ 4 (ส่วนขยาย) จ.ศรีสะเกษ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังบ่อบำบัดขยะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ บ้านหนองสาด  ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พื้นที่ 266 ไร่  โดยศูนย์จัดการมูลฝอยนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งค่าเฉลี่ยปริมาณขยะปัจจุบันมีจำนวน  78.03 ตัน / วัน และเฉลี่ย 28,481.40 ตัน/ปี  โดยศูนย์จัดการมูลฝอยนี้ ถูกออกแบบให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าวันละ 40 ตัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี มีระบบที่ครบวงจรและทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

            นายวิชิต   ไตรสรณะกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อบจ.ศรีสะเกษได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อหาวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด  รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับศูนย์จัดการมูลฝอยกลุ่มพื้นที่ 1 และ 4  โดยเมื่อปี 2548 ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  จากนั้นได้เสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติสมัยประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18  มิ.ย. 51  เห็นชอบอนุมัติวงเงินสำหรับอุดหนุนโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 152,423,000  ซึ่งรวมเงินสมทบของ อบจ.ศรีสะเกษ ร้อยละ 10  หรือ 15,242,300 ผูกพันปีงบประมาณ 25522554 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยแห่งนี้เมื่อเดือน เม.ย. 2552 แล้วเสร็จปลายปี 2553              ซึ่งศูนย์นี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าวันละ 40 ตัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี มีระบบที่ครบวงจรและค่อนข้างทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย

            “ ศูนย์จัดการมูลฝอยเป็นการแก้ปัญหาปลายทาง  แต่จะให้ดีที่สุดคือแต่ละครัวเรือนต้องไม่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย หรือช่วยลดปริมาณให้น้อยที่สุด โดยการคัดแยกขวด ถุงพลาสติก  โลหะ ไปจำหน่าย ส่วนเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมัก  ถ้าทำอย่างนี้ได้ท่านก็จะมีส่วนร่วมในการประหยัดงบประมาณส่วนนี้ และนำไปบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆของประเทศได้ ” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าว.


วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศรีสะเกษ รับมอบผ้าห่มพระราชทาน | king give blankets for sisaket people

ศรีสะเกษ รับมอบผ้าห่มพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 1,500 ผืน

(22 กุมภาพันธ์ 2554) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  เพื่อจัดพระราชทานผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2554  โดยจังหวัดศรีสะเกษได้รับพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น  1,500  ผืน โดยนายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานมอบผ้าห่มปันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ห่างไกลคมนาคม เด็กคนชรา และมีฐานะยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในพื้นที่ อำเภออุทุมพรพิสัย จำนวน  200 ผืน อำเภอบึงบูรพ์ 300 ผืน อำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 200 ผืน  อำเภอกันทรลักษ์ 200 ผืน อำเภอเบญจลักษ์ 300 ผืน และที่อำเภอภูสิงห์จำนวน 300 ผืน โดยราษฎรที่ได้รับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใย  พสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้


วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รมช.มหาดไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดน

รมช.มหาดไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

(21 ก.พ.54) ณ ศาลากลางบ้านภูมิซรอล หมู่ที่ 2 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ      นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมีนายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และการช่วยเหลือ โดยครั้งนี้ได้มอบเงินบริจาค ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซี่งได้แก่ ประชาชนที่เสียชีวิต 1 ราย บ้านเสียหายทั้งหลัง 7 หลัง บ้านเสียหายบางส่วน 55 หลัง โรงเรียน 1 แห่งและวัด 1 แห่ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎร

หลังจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวที่บ้านเสียหายทั้งหลังตรวจเยี่ยมอาคารโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาและมอบสิ่งของปลอบขวัญแก่กำลังพลทหาร ณ กองกำลังสุรนารี(กรมทหารพรานที่ 23) อ.กันทรลักษ์ อีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 จังหวัดอุบลราชธานีฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน | ubonratchatani childen driving with safty in school

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2554

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13  จังหวัดอุบลราชธานีฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2554  ที่โรงเรียนราษีไศล     อำเภอราษีไศล   นายวินัย  สิทธิมณฑล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวิยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน  โดยมีรักเรียนโรงเรียนราษีไศลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 100 คน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนราษีไศล     ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย  ถูกกฏจราจร    และมีโอกาสนำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบก ด้วย

****************
บุญทัน / ข่าว
ทองปัก  / ภาพ
ส.ปชส.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ให้บริการเกษตรกรอำเภอราษีไศล | king kaset clinic rasi

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2554

 ศรีสะเกษจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  ให้บริการเกษตรกรอำเภอราษีไศล  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2554  ที่สำนักงานองค์บริหารส่วนตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล   นายวินัย  สิทธิมณฑล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  ให้บริการแก่เกษตรกรในเขตตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล   โดยมีเกษตรกรในเขตตำบลเมืองคง  มาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก   มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ  นำเจ้าหน้าที่และคลินิกการเกษตรออกให้บริการเกษตรกรในด้านต่างๆเช่น  คลินิกพืชให้คำแนะนำในการผลิตพืช  วินิจฉัยโรคพืช  การป้องกันและกำจัดโรคพืช   คลินิกดิน  ให้คำแนะนำในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน   คลินิกปศุสัตว์  ให้คำแนะนำในเรื่องการเลี้ยงสัตว์และการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น   คลินิกประมง  ให้คำแนะนำในเรื่องการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด  เป็นต้น   การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร   ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิดทางการเกษตรกรรม  ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในเขตตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษต่อไป****************
บุญทัน / ข่าว
ทองปัก  / ภาพ
ส.ปชส.ศรีสะเกษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมปลอบผู้ประสบภัยจากการสู้รบระหว่างหทารไทยและทหารกัมพูชา ที่บริเวณภูมะเขือ เขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2554

 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมปลอบผู้ประสบภัยจากการสู้รบระหว่างหทารไทยและทหารกัมพูชา ที่บริเวณภูมะเขือ  เขาพระวิหาร  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่ได้เกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 4-7  กุมภาพันธ์  2554  ณ บริเวณภูมะเขือเขาพระวิหาร  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเหตุให้ราษฎรในเขตตำบลเสาธงชัย  ตำบลภูผาหมอก  และตำบลรุง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับผลกระทบนั้น

เมื่อคืนวันที่ 15   กุมภาพันธ์   2554   เวลา  18.00 น.  นายสมศักดิ์    สุวรรณสุจริต    ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ  ออกเยี่ยมเยี่ยนปลอบขวัญและมอบถุงยังชีพ  ให้แก่ราษฎรบ้านหนองพี้  บ้านหนองอุดม  บ้านโดนเอาว์และบ้านผือ  ตำบลรุง  อำเภอกันทรลักษ์  โดยมีราษฎรทั้งสี่หมู่บ้านให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นใจ  ซึ่งราษฎรทั้งสี่หมู่บ้านต่างก็ยืนยันว่าจะไม่อพยพออกจากหมู่บ้าน  หากการสู้ไม่รุนแรง  และจะร่วมมือกันรักษาหมู่ต่อไป
นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า   ตามที่ได้เกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา   ณ บริเวณภูมะเขือเขาพระวิหาร  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  นั้น  ขณะนี้ได้ยุติลงแล้ว  จะมีแต่การปะทะกันด้วยอาวุธชนิดเบา  ไม่อาจเกิดอันตรายต่อราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ระยะห่างไกล  จึงขอให้ราษฎรในเขตตำบลเสาธงชัย  ตำบลภูผาหมอก  และตำบลรุง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  อย่าได้วิตกว่าจะเกิดอันตราย  หากมีการปะทะกันแบบรุนแรง  จังหวัดศรีสะเกษจะแจ้งเหตุให้ทราบและทำการอพยพไปที่ปลอดภัยทันที


****************
บุญทัน / ข่าว
ทองปัก  / ภาพ
ส.ปชส.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอขุขันธ์

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2554

จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอขุขันธ์
เมื่อวันนี้ (15  กุมภาพันธ์  2554) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านสวาย  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  นายพิชัย  ปรีชาพรประเสริฐ   ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ   ได้นำส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด  ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะเคาน์เตอร์บริการ (Counter Service) เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงานในระดับจังหวัด นำบริการต่าง ๆ ได้แก่ งานทะเบียน การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน งานบริการด้านที่ดิน งานบริการด้านถนนและผังเมือง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การคุ้มครองผู้บริโภค การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การรับสมัครงาน การให้ความช่วยเหลือแนะนำอาชีพ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ รับจดทะเบียนคนพิการ ฝึกอาชีพ การตรวจรักษาโรค บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการตัดผมเสริมสวย บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ รับต่อและชำระภาษีรถยนต์ /บริการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ จนครบทุกอำเภอ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุก ๆ ด้าน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่/ชุมชนในภาพรวมต่อไปในอนาคต
****************
บุญทัน / ข่าว
ทองปัก  / ภาพ
ส.ปชส.ศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทำโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ 9 แผ่นดิน | sisaket news wat mahaputtharam

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ 9 แผ่นดิน ในการอัญเชิญตามกำหนดการขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเคลื่อนออกจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สู่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สิรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2554  และในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 07.30 - 12.00 น. กำหนดการตั้งประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาพุทธาราม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพระราชทานชุดธารน้ำใจช่วยเหลือ

วันนี้(9 กุมภาพันธ์ 2554) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยในราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาบริเวณภูมะเขือ ด้านทิศตะวันออกของเขาพระวิหาร ทำให้ประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่แนวชายแดนหมู่บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความเดือดร้อน ต้องอพยพเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน รวมกว่า 1,000 ชุด

นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยได้เดินทางไปเยี่ยมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยที่มาตั้งเต๊นท์ประกอบอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ราษฎรผู้เดือดร้อน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงส่งเงินให้กิ่งกาชาด เพื่อจัดซื้อของในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบอาหารพร้อมรับประทานแจกจ่ายชาวบ้าน

หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ และที่ศูนย์พักพิงวัดป่าเบญจลักษ์ อำเภอเบญจลักษ์ โดยได้นำขนมของเล่นและนมสำหรับเด็กเล็กไปมอบกับเด็ก ๆ เพื่อเป็นการปลอบขวัญด้วยและก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน กลุ่มนี้ด้วย

สำหรับความช่วยเหลือที่สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน โดยการนำธารน้ำใจฯ จำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค – บริโภค ชุดสุขอนามัยประจำวัน ผ้าห่ม และยาชุดสามัญประจำบ้าน ไปมอบแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจำนวน 1,412 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 9,000 ขวด ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอวารินชำราบ, อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยการช่วยเหลือของสภากาชาดไทย จะมีไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) ร่วมงานศพทหารและราษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา | thai kampucha funeral celemony

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) ร่วมงานศพทหารและราษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันบริเวณตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2554 ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย เป็นพลเรือน 1 ราย และทหาร จำนวน 1 ราย

(8 ก.พ.54) เวลา 18.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์) ได้เดินทางไปร่วมงานศพ ส.อ.ธนากร  พูลเพิ่ม  อายุ 31 ปี ณ วัดบ้านโนนไหล่ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึงเป็นทหารที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะกัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554

ส.อ.ธนากร  พูลเพิ่ม เป็นทหารสังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี บ้านเดิมอยู่ที่ บ้านโนนไหล่ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ บิดาชื่อ นายบัวลา  พูลเพิ่ม มารดาชื่อ นางไหม  พูลเพิ่ม มีภรรยาชื่อ นางธัญภัทร  พูลเพิ่ม เสียชีวิตจากเหตุปะทะกัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

และในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเคารพศพ นายเจริญ  ผาหอม อายุ 59 ปี ณ วัดสว่าง ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นราษฎรบ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะกัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

ข่าวโดย pr_sk@hotmail.com

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com