วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

#sayonara #sapporo


via Instagram http://bit.ly/2GET61L

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2QOigQf

#journaling


via Instagram http://bit.ly/2SdoVjn

#dinner #sapporo


via Instagram http://bit.ly/2RbAlXP

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2EH6AY4

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

#japan


via Instagram http://bit.ly/2Aao3oU

via Instagram http://bit.ly/2T5YNXT

via Instagram http://bit.ly/2CvkqeI

#hokkaido​


via Instagram http://bit.ly/2LxIhxt

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2rQLvmo

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2CtyCEX

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2BDVGiT

#japan


via Instagram http://bit.ly/2Rc7WAU

#breakfast #hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2GKvdGi

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2LvXFKD

#dinner​ #hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2GzJJAh

#japan


via Instagram http://bit.ly/2ED0KXL

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2rZdJf7

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2V2974S

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2EEos5S

#japan​


via Instagram http://bit.ly/2QOR9ER

#hotel #sapporo


via Instagram http://bit.ly/2EIdgX0

#breakfast​ เบาๆ


via Instagram http://bit.ly/2EA4CsJ

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2AadeTC

#hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2SeiNHV

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

#japan


via Instagram http://bit.ly/2EJsECc

#lunch​ #hokkaido


via Instagram http://bit.ly/2EAj5or

#japan


via Instagram http://bit.ly/2ExmV1H

#japan


via Instagram http://bit.ly/2EH8EjY

#japan


via Instagram http://bit.ly/2EAk0oO

ทานแบบพอดีๆ​ #breakfast #japan


via Instagram https://ift.tt/2CqWAks

#japan


via Instagram https://ift.tt/2T0i8tq

#japan


via Instagram https://ift.tt/2BuhFsy

via Instagram https://ift.tt/2SbzrIb

covid sisaket 18 april 2021