วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ครูหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอภารโรงสาวศรีสะเกษแต่งงาน | sisaket wedding teacher vs janitor

ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น vs แจ็ค อมิซ่า Srisaket Sor Rungvisai vs Jack Amisa

ตีกัน คลิปเหตุการณ์วุ่นวาย ในเกมส์ ฟุตซอล คู่ ศรีสะเกษ พบ ราชนาวี | quarrel sisaket

เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ค. 2015

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ค่ายศูนย์ขวัญของแผ่นดินอำเภออุทุมพรพิสัย | sisaket camp

16 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ  แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย/ผอ.ศป.ปส.อุทุมพรพิสัย เยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรม "ค่ายศูนย์ขวัญของแผ่นดินอำเภออุทุมพรพิสัย"(คนดีศรีอุทุมพรพิสัยเมืองพระเอาธรรมะครองใจ)  ณ อาคาร 95 ปี หลวงปู่เครื่องสุภัทโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นอภ.ประชุมแก้ไข กรณีชาวบ้านรุกที่ ‪#‎sisaket‬


นอภ.ประชุมแก้ไข กรณีชาวบ้านรุกที่ #sisaket https://www.thairath.co.th/content/510396
Posted by ศรีสะเกษ on 14 กรกฎาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศรีสะเกษ ชาวนาเครียดฆ่าตัวตาย | 05-07-58 | sisaket farm Commit suicide

งานของดีศรีขุนหาญ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ | best good in khunhan sisaket

เมื่อค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณสนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายยุทธนา วิริยะกิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสุจิตรา วิริยะกิตติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล “ของดีศรีขุนหาญ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร และ OTOP ของอำเภอขุนหาญ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทาง­การเกษตรให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประ­เทศ ส่งเสริมทางด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาดเปิดโอกาสการพบกันระหว­่างเกษตรกรกับกลุ่มผู้ค้า เป็นจุดเจรจาธุรกิจเกษตรอีกทั้งยังกำหนดให­้เป็นงานเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอขุ­นหาญทางด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวของอำเภอ ทั้งทางธรรมชาติและโบราณวัตถุฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภอขุนหาญปลูกผลไม้มากที่สุดของจังหวัด และมากที่สุดในเขตอีสานใต้ ซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน และยางพารา ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่สร้างรา­ยได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเ­ช่น น้ำตกสำโรงเกียรติ น้ำตกห้วยจันทร์ วัดล้านขวด วัดขุนหาญ และวัดปราสาทภูฝ้าย เพื่อประชาสัมพันธ์จึงกำหนดจัดงานเทศกาลขอ­งดีศรีขุนหาญขึ้น ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ที่สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีกิจกรรมเปิดสวนผลไม้ให้นักท่องเที่ยวเข้­าชม ชิม พักผ่อน การแสดงศิลปวัฒนธรรมวิธีชีวิตของแต่ละชนเผ­่า การจำหน่ายสินค้าโอท็อป และรำวงพื้นบ้าน ขุนหาญคาลิปโซ่

รำวงคาลิปโซ่ย้อนยุค ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ | dance in khunhan sisaket

ค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 20.00 น. ที่บริเวณสนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดวงดนตรีลูกทุ่ง รำวงย้อนยุค คณะขุนหาญคาลิปโซ่ ซึ่งถือเป็นของดีของชาวอำเภอขุนหาญ สาวๆ วงดนตรีลูกทุ่ง รำวงย้อนยุค คณะขุนหาญคาลิปโซ่ นั้น ประกอบไปด้วยภรรยาข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครูบาอาจารย์ และภรรยาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเ­ภอขุนหาญ โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกงานในการฝึกซ้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงสนุกส­นาน พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดงานเทศกาลของดีศรี­ขุนหาญ อีกทั้งยังเป็นการหารายได้ช่วยเหลือการกุศ­ล และเพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามให้­ลูกหลานได้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ งานเทศกาลของดีศรีขุนหาญ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

มูลนิธิสยามกัมมาจล : จังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอและแลกเปลี่ยน


หัวเรื่อง : จังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอและแลกเปลี่ยน

โครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเพื่อสร้าง­พลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่

งานวันที่ 2 กรกฏาคม 2558
สถานที่ ณ ห้อง Victory Room โรงแรม Vic 3 Bangkok สนามเป้า

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อุทุมพรประชุม มาตรการควมคุมค่าเช่านา เพื่อลดต้นทุน และเดินโครงการ ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom #sisaket

1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสรุชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เน้นการขับเคลื่อน Road Map 365 วัน "ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูกาลผลิตห้วงปี 2558/59 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเพื่อลดต้นทุนในการผลิต และการเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจหน้าที่การจัดโครงการ ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom ในวันที่16 ส.ค. 58เวลา15.00น.  ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18-19 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com