วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อำเภอกันทรลักษ์มอบบ้านท้องถิ่นไทย

เมื่อ121100ส.ค.60นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้ราชันย์ ราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
บ้านเลขที่ 142 บ้านเดียงตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ดำเนินการก่อสร้างใช้งบประมาณทั้งสิ้น 170,000บาท มอบให้นางสาวสมาน ไขคำ ซึ่งเป็นบุคคลที่ผ่านการประชาคมตำบลแล้วว่าเป็นคนจนมากแต่เป็นคนดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไม่ว่างานบ้าน งานวัด หรืองานโรงเรียน
ในการนี้นางศิริพร ผ่องแผ้ว ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดอนามัยและผ้าห่ม ให้นางสาวสมาน ไขคำ


อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

(อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ)

วันที่ 12สิงหาคม 2560 เวลา 19.19 น. นายสำรวย เกษกุลนายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560

โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน พสกนิกรชาวอำเภอขุขันธ์ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายราชสดุดี ด้วยความจงรักภักดี ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์

อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อ121919ส.ค.60นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สวนสาธารณะหนองกวางดีด ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ก่อนเริ่มพิธีเวลา 18.00น.ได้ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยนายคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายศักดา คล้ายร่มไทร อัยการจังหวัดกันทรลักษ์ นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ นางศิริพร ผ่องแผ้ว ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์จาตุรงค์-นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ อัยการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่น กลุ่มชมรม สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพสกนิกรชาวอำเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 800คน

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อำเภอกันทรลักษ์

เมื่อ 101000ส.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ โดยทรงมอบหมายให้พลโทฐิตะฐาน สุขศรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 500ชุด พร้อมพระราชทานอาหารและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการราษฎรที่มารับถุงพระราชทาน
ผู้ร่วมต้อนรับประกอบด้วยนายธวัช สุระบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พลตรีพิเชษฐ อาจฤทธิวงค์ ผู้บัญชาการมลทลทหารบก ที่25 พันตำรวจเอกชนวีร์ ชมาฤกษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู อาสาสมัครและนักศึกษาวิชาทหาร
อำเภอกันทรลักษ์ ประสบอุทกภัย ห้วง26-29 กรกฎาคม 2560 ผู้ได้รับความเดือดร้อน5พันกว่าครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ6หมื่น4พันกว่าไร่ ถนนชำรุด16สาย ทำนบ 2 แห่ง วัด1 แห่ง บ้านเรือนราษฎรเสียหายบางส่วน 398หลัง


วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ศรีสะเกษปรับปรุงถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ศรีสะเกษ ซ่อมแซมถนนสายบ้านระกา- บ้านหนองครอง ม.4 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ (ถนนไทสะเทือน)

วันนี้ 9 ส.ค.2560 เวลาประมาณ 16.00 น. นายกฤตกร ถาศักดิ์ ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสมพงษ์ โสดา นายก อบต.ดู่ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดู่ เพื่อดูการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านระกา- บ้านหนองครอง ม.4 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ (ถนนไทสะเทือน) ซึ่งขณะนี้ อบต.ดู่ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก สบาย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้นแล้ว

มอบรางวัลครอบครัว/โรงเรียนต้นแบบ/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ และมอบรางวัลครอบครัว/โรงเรียนต้นแบบ/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ


ศรีสะเกษอบรมการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานศรีสะเกษ ศรีสะเกษอบรมการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนบ้านขนุน. ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ สอนทักษะชีวิต ควบคู่กับการสอนหนังสือ

"โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยอย่างพอเพียง" เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษามหาวชิราลงกรณฯ โรงเรียนบ้านขนุน. ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ สอนทักษะชีวิต ควบคู่กับการสอนหนังสือ
movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 11-17 เมย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com