วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศรีสะเกษประชุมจัดหาเงิน เพื่อดำเนินการโครงการ ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร 77 จังหวัดทั่วประเทศ | sisaket meetingวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา  วิริยะกิตติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุมจัดหาเงิน เพื่อดำเนินการโครงการ ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร 77 จังหวัดทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Sisaket Asean Trade Fair 2015

ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกษ ร่วมงาน
ศรีสะเกษ อาเซียน เทรด แฟร์ 2015
และ เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ
วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2558
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เชิญ ช็อป ชิม อาหารดี สี่ภาค สนุกกับมินิคอนเสิร์ต
และกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย
พลาดไม่ได้ งาน ศรีสะเกษ อาเซียน เทรด แฟร์ 2015
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กันทรลักษ์ จัดประชุมร่วมไทย - กัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน#sisaket

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภายใต้การอำนวยการของ นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจที่๑ จัดประชุมร่วม ฝ่ายทหาร ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย กับ ฝ่ายทหาร ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน(people to people  connectivity) กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานบ้านโศขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ - บ้านเฌอเตียลกง ต.จอมกระสาน อ.จอมกระสาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ ย้านโศกขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษโครงการปลูกป่าชุมชน ชาวอุทุมพรพิสัย ร่วมกันปลูกต้นพะยูง จำนวน ๑๐๐ ต้น ณ ที่สาธารณะบ้านหนองแคนดง ม. ๓ ต.สระกำแพงใหญ่ | utumpornpisai sisaket afforest

๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยนายบุญยัง สำแดงภัย นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกชมรมบัณฑิตมสธ.ศรีสะเกษ และนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อกำแพงชาวบ้าน ต.สระกำแพงใหญ่ กว่า ๑๐๐ คน ร่วมกันปลูกต้นพะยูง จำนวน ๑๐๐ ต้น ณ ที่สาธารณะบ้านหนองแคนดง ม. ๓ ต.สระกำแพงใหญ่


วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อุทุมพรพิสัย อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ทำนา พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว | sisaket farmer utumpornpisa

8 มิ.ย. 58 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย  เป็นประธานการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ทำนาพร้อมนี้นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายเชิด สายหล้าเกษตรอำเภอ ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หน.ชป.มวลชนสัมพันธ์ นายประถม บึงไกร นายกอบต.หัวช้าง ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรได้รู้หลักและวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 86 ราย ณ อบต.หัวช้าง


ประกาศเจตนารมย์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" #sisaket againt corruption


วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา  วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการจัดงานและประกาศเจตนารมย์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกงกิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคธุรกิจ /เอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนทุกสาขา เข้าร่วมประกาศเจตนารมย์ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5   ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษmovie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com