วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน
31 ตุลาคม 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
*
*
1. นายประธาน พลโลหะ เกษตรอำเภอห้วยทับทัน พร้อมนายสมาน โพธิ์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ และนายอำนาจ อุ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคม โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ปี2559/60 ทำความเข้าใจกับเกษตรกร ในโครงการดังกล่าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดเวทีประชาคม 65 คน ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

2. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ปีการผลิต 2559/60 โดยนายประเสริฐ รังสี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการผลิต และนายสมจิตร สอนภักดี เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการจำนวน 250 ราย

3. นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษมอบหมายให้ นางฉันทนา ทองพันชั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายธงชัย หงศรีเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนห่อใบข้าว พร้อมกับให้คำแนะนำแก่เกษตรกร บ้านเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

4. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้นายทวี ฮวบสกุล ปลัดอำเภอขุขันธ์ ปฏิบัติราชการแทนในการประกอบพิธี " สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " ณ วัดอาวอยตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูพิศิษฎ์ธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร อบต.โสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ในการนรีนายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ได้เข้าร่วมพิธี ฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ซึ่งอำเภอขุขันธ์ได้รับรางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศเกษตรกรทำสวนดีเด่นระดับจังหวัด นายสมัย บุญขาว บ้านปรือครันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด(ประเภทข้าวขาวดอกมะลิ 105) บ้านอาลัย ตำบลจะกง
3) รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ไร่นาสวนผสม นายสังคม น้อยสงวน บ้านโสน ตำบลโสน
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เกษตรตำบลดีเด่นระดับจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววันเพ็ญ ชูชี เกษตรตำบลใจดี/โคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

5. นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญทุกคน จัดเวทีประชาคมและรับสมัครเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 ปีการผลิต 2559/60) ภาคเช้า เกษตรกรตำบลกระหวันเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม จำนวน 105 คน ภาคบ่าย เกษตรกรตำบลห้วยจันทร์และตำบลโนนสูงเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม จำนวน 150 คน
....................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

อ.ปรางค์กู่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน

ชาวนา ต.กู่ อ.ปรางค์กู่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน สีข้าวสารส่งขายในราคากิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งถูกกว่าท้องตลาดถึง กก.ละ 10 บาท เป็นการแปรรูปข้าวหลังราคาข้าวเปลือกตกต่ำในรอบ 10 ปี #ข่าวค่ำมิติใหม่ #ThaiPBS #ศรีสะเกษวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมพิชิตปลาชะโด

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการจัดกิจกรรม พิชิตปลาชะโด ไปไม่มีกำหนดระยะเวลา เนื่องอยู่ในห้วงของการถวายความอาลัย จีงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบทั่วกัน

พิธีทำบุญข้าวใหม่ปลามันอำเภอปรางค์กู่

เข้าวันนี้ที่ปราสาทปรางค์กู่ โดยการนำของนายทนงศักดิ์ นรดี กำนันตำบลกู่และ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3,ม.4,ม.8,ม.13และม.14 นำพาพี่น้องชาวบ้าน ร่วมพิธีทำบุญ "ข้าวใหม่ ปลามัน" ขึ้น1ค่ำเดือน12


วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ มาถึงบ้าน บริการถึงที่ โชคดีไม่ต้องเสียค่ารถ
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย มอบหมายให้ นายพรชัย วงศ์งาม ปลัดอาวุโส นำส่ว,นราชการ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหล่าม ตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ "มาถึงบ้าน บริการถึงที่ โชคดีไม่ต้องเสียค่ารถ "
1. บริการงานทะเบียนด้านถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 24 ราย
2. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 20 ราย
3.การบริการตรวจอุลตร้าซาวด์ จำนวน 78 ราย

4 .บริการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินจำนวน 5 ราย
5.การบริการย้อมผ้า โดย กศน.อุทุมพรพิสัย จำนวน 20 ราย
6.การบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย
7.การบริการแจกน้ำหมักEMมอบพันธุ์ไม้ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
8.บริการตัดผมสุภาพบุรุษ โดย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอุทุมพรพิสัยที่ 7 จำนวน 18. ราย
ณ ศาลาวัดบ้านเหงี่ยงหมู่ที่ 6ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

(อำเภอกันทรลักษ์)
วันนี้ 28 ต.ค.2559 เวลาประมาณ 15.40 น. เกิดเหตุฝนตกหนักลมกรรโชกแรงทำให้มีต้นไม้ล้มขวางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 5032 เส้นกันทรลักษ์-กุดเสลา บริเวณทางโค้งหน้าสถานีอนามัยบ้านเดียงตะวันตก ม.ที่ ๓ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในครั้งนี้ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ ได้สั่งการให้ ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ สภ.กล อบต.เวียงเหนือ และ สนง.ปภ.จ.ศก สาขากันทรลักษ์ ไปแก้ไขปัญหา ได้ช่วยกันตัดต้นไม้ออกจากถนนเสร็จ เวลา ๑๖.๔๐ น. ทำให้การจราจรสามารถสัญจรไป-มาได้ตามปกติ และเกิดเหตุวาตภัยบ้านเดียงตะวันออก ม.๒ และ ม.๘ ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน ๓ ครัวเรือน ดังนี้ (๑.) นางญวน เคารพ อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๗๖ ม.๒ ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ อาศัยอยู่ ๓ คน (๒.) นายบัณฑิต จริงใจ อายุ ๒๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๗ ม.๒ ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ อาศัยอยู่ ๓ คน (๓.) นางปราณี คำพันธ์ บ้านเลขที่ ๒ ม.๘ ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ อาศัยอยู่ ๔ คน เจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าสำรวจความเสียหายเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน
27 ตุลาคม 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
*
*
1. นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน
2. นายสุรัตน์ โพธิ์งามเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ได้มอบหมายให้ นายชัยนันทน์ มั่นสาคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางชัชชญา จันทะกรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงข้าวเป็นโรคบ้านศาลา ต.หนองเชียงทูน และนายเขมชาติ หลาวทอง ตรวจสอบพื้นที่บ้านเก่าน้อย ตำบลสมอ ภายหลังการตรวจสอบร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงนาและผู้นำชุมชนพบว่า ข้าวเป็นโรคไหม้ คอรวง ซึ่งเป็นโรคที่มักระบาดในช่วงนี้ จึงให้คำแนะนำในการควบคุมโรค และการป้องกันสำหรับแปลงที่ยังไม่เกิดโรค และได้กำชับให้เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ลุกลามต่อไป
3. นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ มอบหมายให้ นางอินทิอร วงศ์สหวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมตรวจประเมินแปลงเพื่อให้การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ครั้งที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559 กับสถาบันรับรองการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ บ้านทุ่งสว่าง ม.18 ต.เมืองจันทร์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย
4. นางสาวธัญธิดา พิมพ์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพิทักษ์ มะลิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมจัดเวทีชี้แจงโครงการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60) เกษตรกรตำบลโคกตาล ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกตาล ตำบล โคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรเป้าหมาย 630 คน
5. นายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ได้จัดเวทีประชาคมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60) ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชาคม 3 ตำบล คือ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลห้วยใต้ ตำบลศรีตระกูล จำนวน 400 ราย
- นายเมธี ชินชีย เกษตรอำเภอขุขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
6. นายอนุวัฒน์ คำล้าน นวส.ชก.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายฯ ให้เข้าร่วมประชุมหารือโครงการบูรณาการเพิ่มศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ ห้องประชุม AEOC สนง.เศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ โดยมีนางจันทร์ธิดา มีเดช เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนจาก สนง.เกษตรจังหวัด และผู้แทนจากบริษัทเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
...............
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ข่าว NBT พสกนิกรเผ่าเยอศรีสะเกษร่วมทำบุญตักบาตรถวายพ่อหลวง ร.9
รายการแสงจากพ่อ

รายการแสงจากพ่อ นายกฤตกร ถาศักด์ นายอำเภอปรางค์กู่ กล่าวถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในอำเภอปรางค์กู่ โดยเฉพาะการย้อมผ้าดำด้วยลูกมะเกลือ เพื่อไว้ทุกข์ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมิทรภูมิพลอดุลยเดชเทศบาลเมืองศรีสะเกษรับฟังความคิดเห็นประชาชน กรณีจัดการที่ดินเพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โดยมี
นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองศรีสะเกษ , พ.ต.ท.ถวัลย์ บุญภักดี รองผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ , ร.ต.เกริกฤทธิ์ ผจงศิลป์ หน.ชุดเครื่องที่เร็ว กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดศรีสะเกษ , ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ , นายอภิเษฐ สุพรรณรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัด , นางสาวพิชญากร แจ้งสนาม นักผังเมืองปฏิบัติการ , นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ , นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนที่มาร่วมการรับฟังความคิดเห็นที่มีข้อสงสัยได้ทราบ
พร้อมนี้ มีผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง,ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ , ผู้จัดการประปา ,ผู้จัดการการไฟฟ้า ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ,หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่มาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในครั้งนี้
ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 20-26 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com