วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยสำนักการช่างจัดเจ้าหน้าที่ติดตั้งโคมไฟสาธารณะที่คุ้มโนนงาม


สรุปข่าวรอบวัน 22 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน
22 ธันวาคม 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ


1.ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร และนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ศพก.ยางชุมน้อย และกลุ่มแปลงใหญ่พริกโนนคูณ ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการแปลงใหญ่พริก และติดตามการกระบวนการดำเนินงานของ ศพก.ยางชุมน้อย (พืชผัก) ซึ่งในการติดตามงานครั้งนี้ มีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรัตน์ ศรียันต์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย นายณพอนันต์ ชุมมวลกิตธวัชเกษตรตำบล นางสาวสุจิตตรา จันทีศิลาประธานกลุ่มแปลงใหญ่พริกโนนคูณ และประธานเครือข่าย ศพก.ยางชุมน้อย และเกษตรกรสมาชิก ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร และนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการผลิตหอมแดง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี และสถานการณ์การตลาด ในพื้นที่ ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในการติดตามงานครั้งนี้ มีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรัตน์ ศรียันต์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร และนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการผลิตกระเทียม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี และสถานการณ์การตลาดกระเทียม ในพื้นที่ ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในการติดตามงานครั้งนี้ มีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรัตน์ ศรียันต์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.นายประธาน พลโลหะ เกษตรอำเภอห้วยทับทัน มอบหมายให้นายอำนาจ อุ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ แจกน้ำหมักชีวภาพ ให้คำปรึกษแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ โดยมีนาย ธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอห้วยทับทันเป็นประธานในการเปิดงาน ณ บ้านอีสร้อย ต.ปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

5.นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอวังหิน ได้นำหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ออกหน่วยบริการ"อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ วัดบ้านหนองคู หมู่ 3 ต.โพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาเวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอวังหินร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ) ได้รับมอบหมายจาก Single Command มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

6.นายสุรัตน์ โพธิ์งามเกษตรอำเภอปรางค์กู่พร้อม หัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ผู้จัดการธกส. สาขาปรางค์กู่ ปศุสัตว์ อำเภอปรางค์กู่ ประมง ปลัดเภอปรางค์กู่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภายในสำนักงานเกษตรฯ ร่วมจัดกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิตในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตร ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 63 คน เพื่อให้นำปัจจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพ อย่างยั่งยืนต่อไป
..............................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขุนหาญตรวจพบการลักลอบล่าสัตว์ป่า

วันที่ 20 ธค 59 เวลา13.00 น.
ศูนย์ดำรงธรรม อ.ขุนหาญ ภายใต้การอำนวยการของนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอขุนหาญ ได้สั่งการให้นายเทพพิทักษ์ เหมือนสวรรค์,นายเนติวุฒิ แสนคุ้ม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.ขุนหาญที่6
สนธิกำลังร่วมกับ สืบสวน สภ. ขุนหาญ/จนท.เขตรักษาป่าพนมดงรัก/จนท.สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ ร่วมออกตรวจสอบพื้นที่ในเขต ต.บักดอง อ.ขุนหาญ หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีกลุ่มชาวบ้าน เข้าไปลักลอบ ล่าสัตว์ป่าบริเวณป่าลำห้วยทา พบตัวนายสมัย เดชคำภู อายุ 54 ปี และรถยนต์ของนายสมัยฯ 1 คัน และพบสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่า ในบริเวณที่เกิดเหตุ คณะจนท.ได้ร่วมกันตรวจสอบปรากฏ ดังนี้
1.ลิ่มมาลายู (Manis javanica) ลักษณะยังมีชีวิตอยู่ จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฯ ถูกจับไว้ในตาข่ายไนลอน ชั่งน้ำหนักได้ 3 กิโลกรัม
2.ซากหมูหริ่ง(Aretonyx collaris) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ลักษณะถูกชำแหละและย่างไฟไว้เรียบร้อยแล้ว บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก จำนวน 1 ตัว ถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนด้วยมีด รวม จำนวน 18 ชิ้น ชั่งน้ำหนักรวมได้ 4.2 กิโลกรัม
3.พบซากเขียดอุ๊ ลักษณะตายและเกือบตายแล้ว จับใส่ไว้ในถุงปุ๋ย ชั่งน้ำหนักรวมได้ 1 กิโลกรัม
คณะจนท.ได้ร่วมกันตรวจสอบเพิ่มเติม พบไฟฉายคาดศรีษะ จำนวน 1 ชุด และมีด จำนวน 2 เล่ม อยู่บริเวณเดียวกันกับสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าดังกล่าว
คณะจนท.จึงได้ทำการจับกุมและตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ขุนหาญ ก่อนนำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวรอบวัน 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน
20 ธันวาคม 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ


1.นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสุบิน สาริกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางฉันทนา ทองพันชั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิรภพ มาเหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อบรมเกษตรกรกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพพืชสู่มาตรฐานสินค้าอินทรีย์และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2560 และสาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบไม่ต้องพลิกกลับกอง "วิศวกรรมแม่โจ้ 1" ณ ศาลาวัดบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรการเข้าร่วม 40 ราย

2.วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ มอบหมายให้นางอินทิอร วงศ์สหวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุนันทา แขมคำ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ผ้าป่า อกม. อำเภอเมืองจันทร์ ณ ที่ทำการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอเมืองจันทร์ ต่อมา เวลา 13.30 น. นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ มอบหมายให้นางอินทิอร วงศ์สหวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/6 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองจันทร์ ชั้น 2 เกษตรกรจำนวน 71 ราย

3.วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายเชิด สายหล้า เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย มอบหมายให้ นายสมชาย อัครจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นัดหมายเกษตรกรเป้าหมาย 200 ราย อำนวยความสะดวก จัดหาสถานที่ และร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิกนาแปลงใหญ่ตำบลทุ่งไชย วิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย
.........................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เทศบาลฯออกปฏิบัติหน้าที่ตามชุมชน

สำนักการช่าง เทศบาลฯออกปฏิบัติหน้าที่ตามชุมชนดังนี้
1.รถดูดล้างท่อระบายน้ำ ถ.ศรีสะเกษ และ โรงเรียนสตรี
2.ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนเอื้ออาทร
3.ขุดลอกท่อระบายน้ำ ซ.ศรีสุมังค์14 และหมู่บ้านหทัยพัฒน์

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นกิจกรรมทางเลือกอื่น ปี59/60

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.

นายปวิช รัตวาลย์
ปลัดอำเภอรก.นอภ.โนนคูณ
ประธานคณะกรรมการระดับอำเภอ พร้อมด้วยหน.ส่วนราชการออกตรวจแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นกิจกรรมทางเลือกอื่น ปี59/60(ไร่ละ5,000บาท)


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริจาคโลหิตศรีสะเกษ

6 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายธวัช สุระบาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางศิริพร ไพบูลย์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด(หัวหน้าเวร) พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ คลังเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ มีผู้มาบนิจาคโลหิต จำนวน. 328 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 114,800 ซีซี


ขอเชิญชวนท่านอุดหนุน เมล่อนสดๆจากเกษตรกรอำเภอขุนหาญ

สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ขอเชิญชวนท่านอุดหนุน
เมล่อนสดๆจากเกษตรกรอำเภอขุนหาญ รสชาติถูกใจ ปลอดภัยสารพิษ
จากกัญญา ทุเรียน-เมล่อนฟาร์ม โดยวางจำหน่ายบริเวณ สนามวงกลม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (ฝั่งโรงพัก) และจำหน่ายทางfacebook.
-เมล่อน ฮิเดโกะ. เปลือกเขียวตาข่าย ราคา100฿/kg
-เมล่อน กาเลีย. เปลือกเหลืองตาข่าย ราคา90฿/kg
movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com