วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ ( clinic center ) clinic center sisaket


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 26 สิงหาคม 2554, 10:06


       " โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ ( clinic center ) "

        ร่วมกิจกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย  พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดบูทจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจาก อบจ. ศรีสะเกษ

          วันจันทร์ ที่ 29  สิงหาคม 2554  เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๔ (ศรีสะเกษ) ได้กำหนดจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “รวมพลคนราชภัฏ ๑ ทศวรรษ ๑ หมื่นต้น” : เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สถาบัน เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ ปี พ.. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ ๑ ทศวรรษ ราชภัฏศรีสะเกษ “จากป่าสู่เมืองมหาวิทยาลัย ก้าวไกลด้วยคุณภาพการศึกษา นำพาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล มีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว ดังนี้
  • วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “กินนมแม่เห่กล่อมลูก” และกิจกรรมวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการสาธิตเห่กล่อมลูกของกลุ่มชาติพันธุ์ศรีสะเกษ (เขมร กูย ลาว เยอ) กิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟลคซอง และการประกวดพรีเซนต์เตอร์ประจำมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “รวมพลคนราชภัฏ ๑ ทศวรรษ ๑ หมื่นต้น” : เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สถาบัน เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ณ แปลงปลูกต้นไม้ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com