วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

อำเภอยางชุมน้อยจับยาบ้าได้

อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 มี.ค.60 เวลา 06.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย/ผอ.ศป.ปส.อ. พ.ต.อ.กมลวรรธ สุกใส ผกก. สภ.ยางชุมน้อย สั่งการให้ นายสุรชัย ทุมวงษ์ ปลัดอำเภอยางชุมน้อย/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สมาชิก อส.กองร้อย อส. อ.ยางชุมน้อย ที่ 12 สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยางชุมน้อย นำโดย ร.ต.ท.วัชระ คำลือไชย รองสว.สส.สภ.ยางชุมน้อย ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นบุคคลเป้าหมาย ตามเรื่องร้องเรียนยาเสพติด สายด่วน 1386 ในพื้นที่ตำบลลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย สามารถจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 4 ราย ของกลางยาบ้า รวม 1,149 เม็ด ยาไอซ์ 1 ถุงเล็ก เงินสด 7,320 บาท นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยางชุมน้อยดำเนินคดีตามกฎหมายวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

สรุปข่าวสำนักงานเกษตรศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน 27 มีนาคม 2560
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมการจัดงานเทศกาล เงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2560 โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
การจัดงานเทศกาล เงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ในปีนี้ จะเน้นการจัดนิทัศการแบบมีชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และเอกชน มีการประกวดผลไม้ พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ และสัตว์อีกมากมาย ที่สำคัญ มีการจำหน่ายทุเรียนศรีสะเกษคุณภาพสูง ระดับ Premium ซึ่งในปีนี้ จะมีทุเรียนศรีสะเกษคุณภาพสูง ระดับ Premium จำหน่าย 15,000 ลูก และมีผลไม้จำหน่ายตลอดทั้ง 10 วัน

2. นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประชุมการวางแผนการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามที่นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น จึงเน้นยำ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเน้นความ รวดเร็ว ถูกต้อง สำเร็จ และเป็นธรรม

3. นายสมยนต์ บุญลี เกษตรอำเภอวังหิน ร่วมกับบริษัทโรงสีไฟเจียเม้ง ประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบแปลงใหญ่

4. นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนายมงคลชัย ชุมโทโล่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรตำบลพราน ติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนและประสานการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ สวนลุงฟอง บ้านซำบันได ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสถานการณ์การผลิตทุเรียนในขณะนี้ติดผลดีมากคาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม และคาดว่าผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2560

5. นายเจริญ โมงขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางปรียาวรรณ ยวนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ และนางสาวพัชรา เข็ญคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ออกติดตามความก้าวหน้าของโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม ณ แปลงนางอนงค์ ไชยสิทธิ์ บ้านหนองยาว ต.สุขสวัสดิ์ พบว่าเกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนเป็นปลูกพืชผัก หลากหลายชนิด สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง

6. นายเจริญ โมงขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ รักษาการราชการแทนเกษตรอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นายจันทร์ ก้อนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฦิบัติงาน" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของพนักงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์กรบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

7. นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรรณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวกัลยาณีย์ คลังจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลผือใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ออกติดตามนิเทศ/เยี่ยมเยียน (นางสาวปวีณา แสงปาก ๑๗ บ้านโชคอุดม หมู่ ๑๑ ตำบลผือใหญ่) เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า ข้าวโพดหวาน ผักบุ้งจีน ผักชีหอม และเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย เป็นต้น


***
บรรณาธิการข่าว
ธนดล วงษ์ขันธ์
นวส.ชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เกษตรอำเภอขุนหาญ

27มีค.60 เวลา 13.30 น.นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนายมงคลชัย ชุมโทโล่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรตำบลพราน ติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนและประสานการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ สวนลุงฟอง บ้านซำบันได ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสถานการณ์การผลิตทุเรียนในขณะนี้ติดผลดีมากคาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม และคาดว่าผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

อำเภอกันทรลักษ์

วันที่19มี.ค.60เวลา11.00น.ญาติพี่น้องได้นำศพของนายภิญญ์รพี บิลลา มาที่หน้า สภ.กันทรลักษ์ เพื่อให้นายเอกรินทร์ หงษ์ชื่น กราบขอขมา นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำอำเภอกันทรลักษ์ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ไชยกุสิ นำกำลังสมาชิก อส.ไปร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

อำเภอขุขันธ์เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเร่งด่วน ประกอบด้วยช่างเชื่อม ช่างเครื่องยนต์ ช่างติดตั้งจานดาวเทียมและทีวีดิจิตอล คอมพิวเตอร์และบัญชีธุรกิจ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 คนณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

สรุปข่าวรอบวัน 16 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ1.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือให้บริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งไชย โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน
ในส่วนของสนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และกรมการข้าว รับผิดชอบ “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น” ซึ่งต่อจากนี้จะได้ร่วมมือกันขับคลื่อนการให้บริการข้อมูลแก่ชุมชนต่อไป

2.นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวรรณภา หาคำ นวส.ชำนาญการ นางจิตตาภัทร์ คำหล้า นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช และนายอำนาจ นครไชย์ นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โดยให้บริการแจกจ่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืช แก่เกษตรกร จำนวน ๒๘๐ ราย

3.นายสุรัตน์ ศรียันต์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย มอบหมายให้ นายนพอนัณต์ ชุมมวลกิตติธัช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยณรงค์ ศรีลาชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จัดการอบรมเกษตรกร เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการจัดทำบัญชีในครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อน ศพก. โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. ) อำเภอยางชุมน้อย หมู่5 บ้านโนนติ้ว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

4.นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนิกร ลาภเจือจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางศิวิไล โมงขุนทด นวส.ชำนาญการ นางสุทิน วงศ์สวัสดิ์ นวส.ชำนาญการ และนางสุบิน สาริกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แก่เกษตรกร โดยให้ความรู้ด้านการเกษตร บริการน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 150 คน ณ วัดบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

5.นายสุรัตน์ โพธิ์งาม เกษตรอำเภอปรางค์กู่ มอบหมายให้นายเขมชาติ หลาวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางชัชชญา จันทะกรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเษตร และนายมนัส ทองชื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 และในการนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการ อกมระดับอำเภอเพื่อให้รองรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2560 อีกด้วย

6.สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน 2560 กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรรุ่นใหม่ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ มีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 10 ราย ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกร ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นายสุพัฒชัย นาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวกัลยาณีย์ คลังจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาววราภรณ์ เสนาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพปรมินทรมหาภูพลอดุลยเดช สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
*
*^***
บรรณาธิการข่าว
ธนดล วงษ์ขันธ์
นวส.ชำนาญการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

๓๖๕ วัน ศรีสะเกษพัฒนา

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านฝาง และบ้านดู่ ตำบลปะอาว จำนวน ๑๐๐ คน พร้อมนี้ได้มอบไก่พันธุ์ไข่ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ศรีสะเกษชี้แจงโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

ศรีสะเกษ ชี้แจงโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของเกษตรกรและประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้ามาย โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สอนสี นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการชีแจง จำนวน 100 คน
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ให้ดำเนินการโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วยระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง และระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 8 แห่ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน โดยการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผันน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมต่อไป
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทีมช้างศรีสุขสวัสดิ์

ทีมช้างศรีสุขสวัสดิ์ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลเยาวชนช้างศรีสุขสวัสดิ์ ที่กรุณามอบข้าวสาร เพื่อไว้ใช้ที่อคาเดมีช้างศรีสุขสวัสดิ์ โดยมีนายภูริต อภิรักษ์วรการ นายก อบต.สุขสวัสดิ์/ผู้จัดการทีมฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ชุมชนวัดเลียบ

ชุมชนวัดเลึยบพร้อบด้วย อสม.และคณะกรรมการชุมชนวัดเลียบร่วมกันจัดกิจกรรม"โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุและเด็กอายุ0~6 ปีในชุมชน" 16/3/60


อำเภอปรางค์กู่จับยาเสพติดได้

อำเภอปรางค์กู่จับยาเสพติดได้
วันนี้(15 มี.ค.60)เวลา 14.00 น.ในห้วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมฯ10-19 มี.ค.2560 ภายใต้การอำนวยการของ นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอปรางค์กู่ฯและพ.ต.อ.ปัญญา มงคลการ ผกก.สภ.ปรางค์กู่ฯุชุดจับกุมมี พ.ต.ท.สิริวีรวุฒิ ทองสถิตย์ รอง ผกก.สส.สภ.ปรางค์กู่ฯพ.ต.ท.วิริยะ อวิรุทธ์จินดา สว.สส.ฯพร้อมชุดสืบสวน สภ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ และนายคมกฤช พลพวก ปลัดอำเภอฯพร้อมจนท.อส.อำเภอปรางค์กู่ฯจำนวน 4 นายได้ร่วมกันจับกุม นาย ศุภัฒสวัสดิ์หรือเก่ง สมใจ อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 32 ม.6 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยของกลางคือตัวอย่างน้ำปัสสาวะฯจำนวน 1 ขวด โดยกล่าวหาว่า เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฏหมาย. เหตุเกิด/จับกุม บ้านเลขที่ 32 ม.6 ตพิมายเหนือ. อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส.สภ.ปรางค์กู่ ข.ศรีสะเกษ ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษจับยาบ้าได้ 48 เม็ด

อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ จับยาเสพติด

วันที่ 14 มี.ค.60 เวลา 11.30 น. นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย/ผอ.ศป.ปส.อ. มอบหมายให้ นายสุรชัย ทุมวงษ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สมาชิก อส. กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยางชุมน้อย ที่ 12 สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยางชุมน้อย จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลยางชุมน้อย จำนวน 1 ราย พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 48 เม็ด โดยกล่าวหาว่าเสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com