วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

เชิญชวนบริจาควัตถุโบราณฯ เพื่อ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุ และห้องสมุดจังหวัดศรีสะเกษ


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 5 เมษายน 2555, 11:23

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุ และห้องสมุดจังหวัดศรีสะเกษ สถานที่ดำเนินการบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป
    ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว และขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาควัตถุโบราณหรือเอกสารหลักฐานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อจะได้นำไปจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ (ในการจัดแสดงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะติดป้ายชื่อท่านผู้บริจาคไว้ด้วย ) โดยบริจาคได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-814673 หรือ 080-4795357  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่าน จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้     
 

โครงการ " รณรงค์เมาไม่ขับ " เทศการณ์สงกรานต์ ประจำปี 2555 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 5 เมษายน 2555, 11:51

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   จัดโครงการ " รณรงค์เมาไม่ขับ " เทศการณ์สงกรานต์ ประจำปี 2555 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์ 
   11-17 เมษายน 2555
     -  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของสถานีขนส่ง โดยให้บริการ ชา กาแฟ เครื่องดื่ม ลูกอม ให้แก่พนักงานขับรถยนต์โดยสาร พนักงานบริการประจำรถยนต์โดยสาร ประชาชนที่มาใช้บริการ
     -  จัดให้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถยนต์ เพื่อไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้
     -  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษ์ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
     -  ให้บริการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธรณะ ตลอด 24 ชม. (สอบถามเส้นทาง รับเรื่องราวไม่เป็นธรรมจากรถโดยสาร )
     -  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆที่อาจปะปนมากับผู้โดยสาร
 
       

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com