วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

อบต.ภูฝ้าย ออกช่วยเหลือประชาชนเรื่องน้ำ เครดิตภาพโดยคุณ อิทธิกร

อบต.ภูฝ้าย ออกช่วยเหลือประชาชนเรื่องน้ำ

เครดิตภาพโดยคุณ อิทธิกร

อุทุมพรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง | utumporn deal

๓๑ มี.ค. ๕๘ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย มอบหมาย นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ รอง นอ. นายมนัสพล ไชยโยธา ปอ. นายวิชา อินตะนัย จนท.ปค. ดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง กรณี  ค่าขนย้ายสิ่งของ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ระหว่าง นายสมชาย ปั้นชาวนา ผู้ร้อง กับ นางเล็น ประนม ผู้ถูกร้อง  ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยคู่กรณีตกลงกันได้ โดยผู้ร้องจะจ่ายอย่างน้อยเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ให้ผู้ถูกร้อง และจะชำระให้หมด ภายในวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ โดยวันนี้จะจ่ายให้จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ต่อหน้าที่ จนท.ศดธ.อ. จึงได้ร่วมกันทำสัญญาประนีประนอมยอมความไว้เป็นหลักฐาน
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

cr. กองวิชาการ 3Gจับไก่ชน ที่อุทุมพรพิสัย

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การอำนวยการของนายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  พ.อ.ณรงค์ กลั่นวารี ผบ.กกล.รส.จว.ศก. พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล ผบก.ภ.จว.ศก. นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผวจ.ศก./ผอ.ศดธ.ศก. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปจ.ศก.  ได้สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พ.ต.อ.จตุรงค์  วงศ์ชัยกิตติพร  ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.อุทุมพรพิสัย และ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อุทุมพรพิสัย กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.ศรีสะเกษ ว่ามีการเปิดบ่อนเล่นการพนัน(ไก่ชน) ที่ บ้านตำแย ม.7 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย
ผลการปฏิบัติพบผู้ต้องหากำลังเล่นการพนันไก่ชนจึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมยึดของกลางดังนี้
-ผู้ต้องหา จำนวน 50 ราย
-ของกลาง จำนวน 1 รายการ
-ไก่ชน จำนวน 20 ตัว
ได้นำผู้ต้องหาและของกลางส่ง
สภ.อุทุมพรพิสัย ดำเนินคดีตามกฏหมาย ต่อไป ครับการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 14

27 มีนาคม 2558  เวลา 11.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.ขะยูง ต.ขะยูง  บ.ปะดู่ ต.ขะยูง บ.ดู่ ต.ปะอาว และบ.โนนแดง ต.ก้านเหลือง ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 14 จำนวน 60คน  เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจแนวทาง กระบวนการ ในการสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการต่อสู้  ช่วยเหลือ  สนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามเจตนารมย์ที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้มอบแนวทางและเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้แก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมนี้ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในการสนับสนุนกิจกรรมของทุนแม่ของแผ่นดิน  ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปะอาว ม. 1 ต.ปะอาว


วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากรุงเทพศรีสะเกษ สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย วัดป่าศรัทธาธรรม อ.เมืองศรีสะเกษภาพประกอบ ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากรุงเทพศรีสะเกษ
สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่  ปางมารวิชัย
วัดป่าศรัทธาธรรม อ.เมืองศรีสะเกษ

วันที่ 6 เมษายน 2558

สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่
เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชา  ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ยาวนาน

จึงแจ้งมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทราบ  และร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยทั่วกัน

วัดป่าศรัทธาธรรม อ.เมืองศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้(23 มี.ค 58) เวลา 13.30 น. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่คณะทำงานและผู้บริหารระดับท้องที่ ท้องถิ่น ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป บรรลุวัตถุตามประสงค์ ณ ห้องประชุมเล่าขานงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
เปิดประชุมสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอุทุมพรพิสัย จำกัด

๒๓  มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดประชุมสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอุทุมพรพิสัย จำกัด  และใด้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน20ทุน
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

แปลงสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง ของ ร.ร.บ้านโศกขามป้อม

ฝ.กร.ฉก.1
เยี่ยมชมแปลงสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง
ของ ร.ร.บ้านโศกขามป้อม
ภายใต้หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานไทย-กัมพูชา

cr. คุณ ninlaya
กันทรารมย์ จัดกิจกรรมงาน วัน อปพร. ปี 2558

อำเภอกันทรารมย์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมงาน วัน อปพร. ปี 2558 ในวันที่ 22 มี.ค. 58 เวลา 09.00 น. ณ  สนามหน้าที่ว่าการ อ.กันทรารมย์ โดยมี นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธานในพิธี
movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18-19 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com