วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

แจ้งเตือนการจราจรติดขัดในตัวเมืองศรีสะเกษวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

แจ้งเตือน การจราจรอาจติดขัดในตัวเมืองศรีสะเกษ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน นี้ เนื่องจากจะมีการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีผู้สอบจำนวน 32,562 คน

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน นี้ จังหวัดศรีสะเกษ จะมีการจัดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีการใช้สนามสอบในพื้นที่ อ.เมือง, กันทรารมย์, กันทรลักษ์, ขุขันธ์, ศรีรัตนะ, พยุห์, ราษีไศล, และ อ.อุทุมพรพิสัย, รวมผู้สอบจำนวน 32,562 คน ซึ่งจะเป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจ.ด้านที่พัก อาหาร และการขนส่ง

แต่อาจจะทำให้การเดิน การจราจรติดขัดได้ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายหลังเลิกการสอบ จึงขอประกาศให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ใกล้กับโรงเรียนที่ใช้เป็นสนามสนาม ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ, วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ, โรงเรียนสตรีสิริเกศ, โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม, โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี. และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

และอย่าเหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ท่านสอบได้ หากพบเห็นการทุจริตหรือการหลอกลวงผู้สมัครสอบ โปรดแจ้ง ศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045-644447 หรือ 081-7904569

///////////////////////
ไพชยนต์ ชนะกาญจน์ /ปชส.ศรีสะเกษ ข่าว 22 ก.ย.60

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

"ห้องเรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.ที่โรงเรียนบ้านเค็ง "โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" ตำบลจะกง อำเภอบขุขันธ์ นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ อบจ.ศรีสะเกษ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเปิดโครงการบริการทางวิชาการ "ห้องเรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ของชมรมคนรักในหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีรศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ศรีสะเกษประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 กันยายน 2560 มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาทั้งสิ้น 1,373 ราย

วันนี้ 5 กันยายน ๒๕๖๐ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ สั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินการรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนทุกกลุ่มอายุ มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 676 ราย แยกเป็น
- งานดอกไม้จันทร์ 122 ราย
- งานโยธา 72 ราย
- งานบริการประชาชน 243 ราย
- งานประชาสัมพันธ์ 42 ราย
- งานขนส่ง 24 ราย
- งานแพทย์ 75 ราย
- งานรักษาความปลอดภัย 79 ราย
- งานจราจร 19 ราย
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 กันยายน 2560 มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาทั้งสิ้น 1,373 ราย

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18 เมย 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com