วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การอบรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และร่วมกิจกรรมปลูกป่าไม้พะยูง Sufficient economy Sisaket Green City

รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการอบรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และร่วมกิจกรรมปลูกป่าไม้พะยูง ให้แก่คณะพระสงฆ์, อบต.,ผู้นำชุมชน, โรงเรียน และตัวแทนเกษตรกร จาก ต.บักดอง อ.ขุนหาญ ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษและ สตช.อ.กันทรารมย์ โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร ภ.๓  บรรยายลักษณะวิธีการดำเนินการ และโครงการปลูกป่าเพื่อส่งเสริมให้เป็น “Sisaket Green City”

ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้
เป็น "ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช"  อำเภอละ  1 จุด เป็นการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ
เป็นหน่วยดำเนินการ

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ฝ่ายปกครอง ที่ดิน ทหาร ป่าไม้ พร้อมชาวบ้านโนนสัง ร่วมปักหลักเขตบริเวณวัดป่าโนนสัง. เพื่อกันพื้นที่ที่วัดได้ลุกล้ำป่า

ฝ่ายปกครอง ที่ดิน ทหาร ป่าไม้ พร้อมชาวบ้านโนนสัง ร่วมปักหลักเขตบริเวณวัดป่าโนนสัง. เพื่อกันพื้นที่ที่วัดได้ลุกล้ำป่า
ทอดกฐินสามัคคีอำเภอยางชุมน้อย

24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.09 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภอยางชุมน้อย นำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรบ้านยางชุมใหญ่ ทอดกฐินสามัคคีอำเภอยางชุมน้อย จำนวน 178,925 บาท ณ วัดบ้านยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไม่มีส่วนได้เสีย


ถวายบังคมถวายพวงมาลา และร่วมพิธี "วันปิยะมหาราช"

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ถวายบังคมถวายพวงมาลา และร่วมพิธี "วันปิยะมหาราช"  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยะมหาราช

นายสุรชาติ แก้วศิลานายอำเภอยางชุมน้อยนำส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยะมหาราช" ประจำปี๒๕๕๗ ๒๓ ตุลามคม ๒๕๕๗ ณ หน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ สนามที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com