วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

อำเภอขุขันธ์

(อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ)
วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 13.00 น.เกิดเพลิงไหม้ที่ บ้านของนายโพธิ์ศรี ตุ่มจอหอ บ้านเลขที่ 20 ม.10 บ้านภูเตียบ ม.10ต.สะเดาใหญ่ และบ้านนางภิรมย์ทองลอย บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 10 ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านร่วมกันดับเพลิงจนสงบ นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมมอบเครื่องชีพช่วยเหลือเบื้องต้น และมอบหมาย อบต.สะเดาใหญ่ สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป







ราษีไศล

     วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล ร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริ...