วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อบจ.อบรมผลิตมีดกรีดยางพารา | or bor jor sisaket yang para training

จาก: prsisaket <prsisaket@gmail.com>
วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2556, 15:16


          อบจ.ศรีสะเกษ  โดยนายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตมีดกรีดยางภายในจังหวัดศรีสะเกษ  เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ มีการปลูกยางพาราจำนวนมาก  และเป็นช่องทางในการลดภาระต้นทุนในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการกรีดยาง  ประกอบกับเกษตรกรมีความต้องการและความตั้งใจในการรวมกลุ่มกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริม มีงานทำ ลดการอพยพแรงงานไปต่างถิ่น และเพื่อเป็นหมู่บ้านนำร่องในการผลิตมีดกรีดยางที่มีคุณภาพ ราคาถูก เพื่อรองรับการขยายตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่

             พิธีเปิดการอบรม  วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 10.00 น.  ณ โรงฝึกอาชีพบ้านกระหวัน  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนสำราญ  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยนายวิชิต  ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด                                                          
--
จรุงใจ ดอท คอม
http://www.JarungJai.com

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานงิ้ว ศรีสะเกษ 23-28 กุมภาพันธ์ 56 | chinese festival sisaket


งานงิ้ว ศรีสะเกษ 23-28 กุมภาพันธ์

งานงิ้ว 2556 ศรีสะเกษ

ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว
วันที่  23-28 กุมภาพันธ์ รวม 6 วัน 6 คืน

พลาดไม่ได้

พบกับ มหกรรมความบันเทิง
อาทิ งิ้วคณะอี่หลั่ยเฮง ลิเกคณะสมอาจน้อย
ภาพยนตร์ให้ชมฟรี
ถนนคนเดิน
ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุ่น
รถไฟ สไลเดอร์ สวนสนุกครบวงจร
และเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดภายในงาน
รวมทั้งอาหารอร่อย

วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์
งานงิ้ว 2556 ศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการประกวดสวนสนาม ยุวกาชาด อบจ.ศรีสะเกษ | winner of sisaket parade


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2556, 10:03

        ด้วยสำนักการลูกเสีอ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2556 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตยย์ ที่ 27 มกราคม 2556  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีตัวแทนยุวกาชาดเข้าร่วมประกวดการเดินสวนสนามในครั้งนี้ด้วย
        ผลการแข่งขัน ที่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้รับจากการร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในครั้งนี้ ดังนี้
               โล่ยุวกาชาดดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                    1. เด็กหญิงวิชุดา  ศิริสัย  สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
                    2. นางสาวฐาปนี  สัมพุทธานนท์  สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 4 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
                รางวัลประกวดการเดินสวนสนาม
         ชนะเลิศ   ได้แก่  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ได้รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเงินรางวัล  7,000 บาท
         รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ โรงเรียนกันทรอมวิทยา ได้รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเงินรางวัล  6,000 บาท
         รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ โรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบัลลังก์ ได้รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท
         รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  ได้รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเงินรางวัล  1,000 บาท

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 13-19 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com