วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการอบรมอาชีิพ ศรีสะเกษ | sisaket traning project


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 10 มีนาคม 2554, 11:39

       นายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีชนบท จังหวัดศรีสะเกษ ในการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 500,000 บาท  เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมฯ  เช่น
        -  โครงการฝึกอาชีพช่างซ่อมจักรเย็บผ้าทุกระบบ
        -  โครงการฝึกช่างทำกล่องกระจก
        -  โครงการฝึกเย็บผ้าขั้นพื้นฐาน
        -  โครงการฝึกถักโครเชต์ขั้นพื้นฐาน
        -  โครงการฝึกถักโครเชต์ขั้นเพิ่มทักษะเพื่อส่งออก  ฯลฯ
 
      ในการนี้ ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดอบรมฯ ในวันศุกร์ ที่ 11  มีนาคม  2554  เวลา  11.00 น.  ณ  ที่ทำการสมาคมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีชนบทศรีสะเกษ  ตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีนายนคร  ศิลปอาชา  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com