วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 11 พฤษภาคม 2554, 9:49

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  โดย นายวิชิต   ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ทั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 4 กลุ่มสาระ  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนรู้  สร้างเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น  

                   ในการนี้  ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ขึ้น  ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๔   เวลา  ๐๘.๐๐  น.    ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ศูนย์ OTOP) ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองไผ่   อำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ     โดยได้รับเกียรติจาก  นายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด  

 

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18-19 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com