วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๔ (ศรีสะเกษ) ได้กำหนดจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “รวมพลคนราชภัฏ ๑ ทศวรรษ ๑ หมื่นต้น” : เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สถาบัน เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ ปี พ.. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ ๑ ทศวรรษ ราชภัฏศรีสะเกษ “จากป่าสู่เมืองมหาวิทยาลัย ก้าวไกลด้วยคุณภาพการศึกษา นำพาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล มีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว ดังนี้
  • วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “กินนมแม่เห่กล่อมลูก” และกิจกรรมวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการสาธิตเห่กล่อมลูกของกลุ่มชาติพันธุ์ศรีสะเกษ (เขมร กูย ลาว เยอ) กิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟลคซอง และการประกวดพรีเซนต์เตอร์ประจำมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา “รวมพลคนราชภัฏ ๑ ทศวรรษ ๑ หมื่นต้น” : เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สถาบัน เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ณ แปลงปลูกต้นไม้ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com