วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

การอบรมโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข | king democracy training

จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 13 กันยายน 2554, 15:57

การอบรมโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามหลักสูตรสร้างยุวชนสนใจเลือกตั้ง  วันเสาร์ ที่ 17  กันยายน  2554  ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ (อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี )  อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

           การจัดอบรมครั้งนี้  เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ให้มีวิสัยทัศน์ วิถีชีวิต คุณธรรม จิตสำนึก และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาให้แก่เยาวชน โดยมีนักเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ จำนวน 400  คนเข้าร่วมโครงการ


           กำหนดการ
 

วันที่  17  กันยายน  2554

เวลา  08.00-09.00 น        -       ลงทะเบียน 
เวลา  09.00-10.00 น        -       พิธีเปิดการอบรม บรรยายพิเศษเรื่อง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
                                             โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เวลา 10.00-10.15 น         -       พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 10.15-12.00 น         -       บรรยาย เรื่อง จิตสำนึกทางการเมืองประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง
                                            โดยร.ต.อ. ณรงค์ แก้วกลมกลึง  และ  นายปรีชา  ศรีดาคำ จาก กกต. ศก.
เวลา 12.00-13.00 น         -       พักรับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.00-14.30 น         -       บรรยาย เรื่องประชาธิปไตยแนวพุทธ โดยพระปลัดสมพร อธิปัญโญ วัดบ้านหนองเหล็ก อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
เวลา 14.30-14.45 น         -       พักรับประทานอาหารว่่างและเครื่องดื่ม
เวลา 14.45-16.30 น         -       บรรยาย เรื่องการเสริมสร้างและปลูกฝังประชาธิปไตยในสถานศึกกษา
                                             โดย  นายอาลัย  หงษ์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม
เวลา 16.30-17.00 น         -        ปิดการอบรม  โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com