วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

เชิญชวนบริจาควัตถุโบราณฯ เพื่อ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุ และห้องสมุดจังหวัดศรีสะเกษ


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 5 เมษายน 2555, 11:23

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุ และห้องสมุดจังหวัดศรีสะเกษ สถานที่ดำเนินการบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป
    ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว และขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาควัตถุโบราณหรือเอกสารหลักฐานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อจะได้นำไปจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ (ในการจัดแสดงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะติดป้ายชื่อท่านผู้บริจาคไว้ด้วย ) โดยบริจาคได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-814673 หรือ 080-4795357  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่าน จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้     
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 13-19 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com