วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

อบจ.ศรีสะเกษ จัด โครงการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้นำได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัด โครงการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้นำได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรในพื้นที่

วันที่ 14 กันยายน  2555 ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (โอทอป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  นายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดงานโครงการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและทัศนศึกษาดูงาน  โดยการจัดงานดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ  ผู้แทนสถานศึกษา 8 แห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน 6 ตำบล ผู้นำชุมชนกลุ่มเครื่อข่ายลุ่มน้ำห้วยสำราญร่วมกันจัดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ลืมบทบาทหน้าที่ของตนอง  ในเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  เริ่มตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมรับผลประโยชน์  ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นจะต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่จะต้องดูแลบริหารการจัดการในทุกมิติในท้องถิ่น  โดยเฉพาะสถานการณ์ภาวะโลกร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้ผู้นำ  นำความรู้ไปดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน น้ำ  ป่าไม้  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  200 คน  ในระหว่าวันที่ 14 – 16 กันยายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 13-19 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com