วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อบจ.อบรมผลิตมีดกรีดยางพารา | or bor jor sisaket yang para training

จาก: prsisaket <prsisaket@gmail.com>
วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2556, 15:16


          อบจ.ศรีสะเกษ  โดยนายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตมีดกรีดยางภายในจังหวัดศรีสะเกษ  เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ มีการปลูกยางพาราจำนวนมาก  และเป็นช่องทางในการลดภาระต้นทุนในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการกรีดยาง  ประกอบกับเกษตรกรมีความต้องการและความตั้งใจในการรวมกลุ่มกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริม มีงานทำ ลดการอพยพแรงงานไปต่างถิ่น และเพื่อเป็นหมู่บ้านนำร่องในการผลิตมีดกรีดยางที่มีคุณภาพ ราคาถูก เพื่อรองรับการขยายตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่

             พิธีเปิดการอบรม  วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 10.00 น.  ณ โรงฝึกอาชีพบ้านกระหวัน  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนสำราญ  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยนายวิชิต  ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด                                                          
--
จรุงใจ ดอท คอม
http://www.JarungJai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...