วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการประกวดสวนสนาม ยุวกาชาด อบจ.ศรีสะเกษ | winner of sisaket parade


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2556, 10:03

        ด้วยสำนักการลูกเสีอ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2556 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตยย์ ที่ 27 มกราคม 2556  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีตัวแทนยุวกาชาดเข้าร่วมประกวดการเดินสวนสนามในครั้งนี้ด้วย
        ผลการแข่งขัน ที่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้รับจากการร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในครั้งนี้ ดังนี้
               โล่ยุวกาชาดดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                    1. เด็กหญิงวิชุดา  ศิริสัย  สมาชิกยุวกาชาดระดับ 3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
                    2. นางสาวฐาปนี  สัมพุทธานนท์  สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 4 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
                รางวัลประกวดการเดินสวนสนาม
         ชนะเลิศ   ได้แก่  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ได้รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเงินรางวัล  7,000 บาท
         รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ โรงเรียนกันทรอมวิทยา ได้รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเงินรางวัล  6,000 บาท
         รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ โรงเรียนปรีอใหญ่วิทยบัลลังก์ ได้รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท
         รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  ได้รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเงินรางวัล  1,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...