วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการอาหารกลางวัน ศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร  เปิดเผยว่ากลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมจัดทำโครงการ การจัดการอาหารกลางวัน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมโรงเรียน หน่วยงานการศึกษาได้ฝึกฝนปรัชญาเศรษฐกิจอย่างจริงจังและเป็นการยกย่องเชิดชูเผยแพร่โรงเรียนชุมชนที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเกิดผลชัดเจนเป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆจึงเรียนเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความยากจน  ได้ในวันที่ 10 มกราคม 57  ณ อาคารเฉลิมพระเกียตริ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 77 โรงเรียนจึงจัดมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านประกวด จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่1. ร.ร บ้านด่าน 
ร.ร บ้านหนองสะแกน
ร.ร บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ร.ร บ้านโก
ร.ร หนองมะแซว
ร.ร บ้านซำโพธิ์
ร.ร บ้านเชือก
ร.ร บ้านขนวนสีแก้ว
ร.ร บ้านเค็ง
ร.ร อนุบาลยางชุมน้อย
ร.ร บ้านหนองใหญ่
ร.ร บ้านขนุน และรางวัลผู้เข้าร่วมโครงการ 77 โรงเรียนจึงขอเรียนเชิญโรงเรียนรับรางวัลและใบประกาศเกีตริบัตรในวันที่ 10 มกราคม 57 เวลา 13:00 น โดยมีท่านอธิการบดี มรภ. ศรีสะเกษเป็นผู้มอบรางวัล
อ.ฉัตรชัย ไชยโยธา หัวหน้ากลุ่มงานศิลปะวัฒนธรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com