วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ยางชุมน้อย ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด

8 ส.ค. 57 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานในการประชุม การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ในห้วง 3 เดือน (กรกฏาคม -กันยายน) ตามนโยบายที่ได้รับมอบจากคณะรักษาความสงบและมั่นคงแห่งชาติ (คสช.)ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดรักษาและติดตามผู้ผ่านการบำบัด ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองโดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบบูรณาการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร อาทิ การฝึกอาชีพ  การให้การศึกษาและหางานให้ทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ผ่านการบำบัด ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย มีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 250 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...