วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อำเภอปรางค์กู่ เชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในมิติศาสนา | Reconciliation reconciliation in religious dimension.

อำเภอปรางค์กู่ ได้คัดเลือกให้บ้านกู่ หมู่ ๑ และวัดบ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านนำร่อง เชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในมิติศาสนา โดยร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕ :ชาวประชาเป็นสุข ในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมให้โครงการเกิดผลสำเร็จดังต่อไปนี้..รายงานระยะที่ ๑

๑. การประชุมคณะกรรมการตำบล(กต.)กู่ รับทราบนโยบาย เร่งด่วน
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาศีล ๕ ระดับตำบล
๓. การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านกู่หมู่ ๑
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
๕.การรับสมัครครัวเรือนและสมาชิก ในครัวเรือนรักษาศีล ๕
๖.การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ให้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นท้องที่
และประชาชนทุกครัวเรือนรักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด
๗. การจัดกรรมฟังธรรม ทำบุญตักบาตร ทุกวันพระ ถวายภัตตาหารเพล
๘.การจัดทำป้ายครอบครัวรักษาศีล ๕ และคติธรรมทางพระพุทธศาสนาทุกครัวเรือน
๙.ขอความร่วมมือร้านค้างดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 11-17 เมย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com