วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การอบรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และร่วมกิจกรรมปลูกป่าไม้พะยูง Sufficient economy Sisaket Green City

รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการอบรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และร่วมกิจกรรมปลูกป่าไม้พะยูง ให้แก่คณะพระสงฆ์, อบต.,ผู้นำชุมชน, โรงเรียน และตัวแทนเกษตรกร จาก ต.บักดอง อ.ขุนหาญ ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษและ สตช.อ.กันทรารมย์ โดยมี อ.เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร ภ.๓  บรรยายลักษณะวิธีการดำเนินการ และโครงการปลูกป่าเพื่อส่งเสริมให้เป็น “Sisaket Green City”

ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้
เป็น "ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช"  อำเภอละ  1 จุด เป็นการดำเนินงานตามนโยบาย คสช. และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ
เป็นหน่วยดำเนินการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...