วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

"วันข้าวหอมมะลิโลก" ครั้งที่ 2 อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ Jasmine Rice Fair in sisaket

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
จังหวัดศรีสะเกษ และ CP
เชิญร่วมงาน
"วันข้าวหอมมะลิโลก" ครั้งที่ 2
ณ สกต.ดู่ ต.ดู่ อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ
"โดยมี ท่านสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเลขาธิการมูลนิธิขวัญข้าวในพระบรมราชูปถัมภ์" กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ผู้ร่วมงานที่สำคัญประกอบด้วย
     1.นายประทีป กิรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
     2.นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
     3.นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว
     4.นายลักษณ์ วัจนานวัช ผู้อำนวยการ ธกส.
     5.นายสุเมธ เหล่าโมราพร ผู้บริหาร CP
     หน.ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในจังหวัดศรีสะเกษ
     วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ให้ได้มาตรฐานสากล การผลิตดีที่เหมาะสม(GAP) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ CP  เป็นหน่วยส่งเสริม และ CP  รับซื้อผลผลิตในราคาที่สูงกว่าราคาในท้องตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ซึ่งในปีการผลิต 2556 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการ CP  รับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคารับจำนำของรัฐบาล และเกษตรกรมีความพึงพอใจ จึงร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น
       พื้นที่ดำเนินโครงการ อยู่ในเขตอำเภอราษีไศล ซึ่งอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องให้ มีพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิ 2.8 แสนไร่ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดในโลก จึงได้สิทธิบัตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI= Geographical Indication) จาก EU ทั้งนี้ศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ มากที่สุดในประเทศ คือ 3.2 ล้านไร่ จาก 19.5 ล้านไร่
    ขอเชิญร่วมงานครับ...!!!ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 13-19 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com