วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 14

27 มีนาคม 2558  เวลา 11.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.ขะยูง ต.ขะยูง  บ.ปะดู่ ต.ขะยูง บ.ดู่ ต.ปะอาว และบ.โนนแดง ต.ก้านเหลือง ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 14 จำนวน 60คน  เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจแนวทาง กระบวนการ ในการสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการต่อสู้  ช่วยเหลือ  สนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามเจตนารมย์ที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้มอบแนวทางและเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้แก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมนี้ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในการสนับสนุนกิจกรรมของทุนแม่ของแผ่นดิน  ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปะอาว ม. 1 ต.ปะอาว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18 เมย 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com