วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

อุทุมพรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง | utumporn deal

๓๑ มี.ค. ๕๘ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย มอบหมาย นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ รอง นอ. นายมนัสพล ไชยโยธา ปอ. นายวิชา อินตะนัย จนท.ปค. ดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง กรณี  ค่าขนย้ายสิ่งของ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ระหว่าง นายสมชาย ปั้นชาวนา ผู้ร้อง กับ นางเล็น ประนม ผู้ถูกร้อง  ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยคู่กรณีตกลงกันได้ โดยผู้ร้องจะจ่ายอย่างน้อยเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ให้ผู้ถูกร้อง และจะชำระให้หมด ภายในวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ โดยวันนี้จะจ่ายให้จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ต่อหน้าที่ จนท.ศดธ.อ. จึงได้ร่วมกันทำสัญญาประนีประนอมยอมความไว้เป็นหลักฐาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...