วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งานของดีศรีขุนหาญ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ | best good in khunhan sisaket

เมื่อค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณสนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายยุทธนา วิริยะกิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสุจิตรา วิริยะกิตติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล “ของดีศรีขุนหาญ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร และ OTOP ของอำเภอขุนหาญ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทาง­การเกษตรให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประ­เทศ ส่งเสริมทางด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาดเปิดโอกาสการพบกันระหว­่างเกษตรกรกับกลุ่มผู้ค้า เป็นจุดเจรจาธุรกิจเกษตรอีกทั้งยังกำหนดให­้เป็นงานเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอขุ­นหาญทางด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวของอำเภอ ทั้งทางธรรมชาติและโบราณวัตถุฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภอขุนหาญปลูกผลไม้มากที่สุดของจังหวัด และมากที่สุดในเขตอีสานใต้ ซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน และยางพารา ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่สร้างรา­ยได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเ­ช่น น้ำตกสำโรงเกียรติ น้ำตกห้วยจันทร์ วัดล้านขวด วัดขุนหาญ และวัดปราสาทภูฝ้าย เพื่อประชาสัมพันธ์จึงกำหนดจัดงานเทศกาลขอ­งดีศรีขุนหาญขึ้น ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ที่สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีกิจกรรมเปิดสวนผลไม้ให้นักท่องเที่ยวเข้­าชม ชิม พักผ่อน การแสดงศิลปวัฒนธรรมวิธีชีวิตของแต่ละชนเผ­่า การจำหน่ายสินค้าโอท็อป และรำวงพื้นบ้าน ขุนหาญคาลิปโซ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com