วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อุทุมพรประชุม มาตรการควมคุมค่าเช่านา เพื่อลดต้นทุน และเดินโครงการ ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom #sisaket

1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสรุชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เน้นการขับเคลื่อน Road Map 365 วัน "ศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูกาลผลิตห้วงปี 2558/59 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเพื่อลดต้นทุนในการผลิต และการเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจหน้าที่การจัดโครงการ ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom ในวันที่16 ส.ค. 58เวลา15.00น.  ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...