วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 29 มีนาคม 2559

สรุปข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
29 มีนาคม 2559
................
1.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศพก.ตำบลโนนคูณ
..................
2.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  4 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.ตำบลดองกำเม็ด เรื่องเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและเห็ดฟางกองเตี้ย
......................
3.สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลัง-อ้อย ในพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตามโครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย) ครั้งที่ 1 ณ ศดปช. ม.15 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณโดยทีมวิทยากรสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ
.....................
4.สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ดำเนินการอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ตำบลโดด เรื่อง การเพาะเห็ดฟาง
...................
5.สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2  ภาคเช้าวิชา สาธิตการเพาะเชื้อเห็ดในตะกร้า ภาคบ่าย เรื่องการเลี้ยงกบ ในบ่อซีเมนต์ ณ ศพก.ตำบลโคกจาน
....................
6.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กกล.รส.จว.ศก นายสมศักดิ์  พันธ์ต้น เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย และนายสวัสดิ์ ดวงแก้ว นายกอบต.ปะอาว ตรวจติดตามความคืบหน้าและเยี่ยมให้กำลังใจเกษตกร ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559 กิจกรรม ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ วัดบ้านห่อง ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย
.................
7.สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.เครือข่ายบ้านซ่ง  ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด หลักสูตร การผลิตเห็ดนางฟ้า
...................
8.สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ณ ศพก.ศูนย์เครือข่ายบ้านตูมบูรพา ตำบลตูม เรื่อง การทำเตาประหยัดพลังงาน และการผลิตสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา
.......................
9.สำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ตำบลศรีแก้ว  เรื่อง สุขภาพดีมีสุข
......................
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.
ต.คำเนียม เรื่องการเลี้ยงโคเนื้อ ฝึกปฏิบัติทำฟางปรุงแต่ง และการทำหญ้าหมัก
....................
11.สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ฐานเรีนนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านนาทุ่ง ตำบลผักไหม เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
.....................
12. สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 เรื่อง สุขภาพดีมีสุข  ณ ศพก.ต.สุขสวัสดิ์
..................
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ หลักสูตร การทำใส้กรอกหมู
..................
14. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.รุ่งระวี เรื่อง การเลี้ยงปลา การฝึกปฏิบัติทำอาหารปลา
.....................
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.เครือข่าย       บ้านสามแยก ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ เรื่อง สุขภาพดีมีสุข โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หลักการออกกำลังและแพทย์ทางเลือก
.....................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 20-26 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com