วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 30 มีนาคม 2559

สรุปข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
30 มีนาคม 2559
..................
1.สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านหนองพะแนง ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง เรื่อง บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย
...................
2.สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ มอบหมายให้นายทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์จัดเวทีชุมชน ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2559 ณ  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสำโรง ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ ซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  40 ราย
...................
3.สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  4 ช่วงที่ 2 ณ ศพก.ต.ดองกำเม็ด เรื่อง ระบบสวนครัวน้ำหยด และสิทธิประโยชน์ของที่ดิน สปก.
...................
4.สำนักงานเกษตรโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศพก.ตำบลโดด เรื่อง สุขภาพดีมีสุข
........................
5.สำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  4 ครั้งที่ 2  ณ ศพก.(เครือข่าย) บ้านธาตุทอง ม.8 ต.ละลม อ. ภูสิงห์ เรื่อง ชาวนามืออาชีพและการแปรรูปข้าว
...................
6.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศพก.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ หลักสูตร สุขภาพดีมีสุข
....................
7.สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4  ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดทำบัญชี ณ ศพก.บ้านโนนติ้ว ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย
..................
8.สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.เครือข่าย บ้านสามแยก ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ เรื่อง การทำมันหมักยีสต์วัตถุดิบอาหารสัตว์ การปลูกกล้วย มะละกอและการขยายพันธุ์
.....................
9.สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่  4 ครั้งที่ 2  ณ ศพก.ต.หนองแก้ว อ. เมืองศรีสะเกษ เรื่อง สุขภาพดีมีสุข
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน เรื่อง สุขภาพดีมีสุข
.................
11.สำนักงานอำเภอศรีรัตนะ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ เรื่อง พืชไร่หลังนา/การผลิตพืชไร่หลังนาสู้ภัยแล้ง และการเพาะเห็ด
.......................
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ ดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศพก. ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ เรื่อง บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย
.....................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com