วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

365 วัน ศรีสะเกษพัฒนา

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 365 วันศรีสะเกษพัฒนา อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

    วันที่ 14 มีนาคม  2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่ พอกิน” ตามโครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามโครงการ 365 วันศรีสะเกษพัฒนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบรรยายพิเศษและมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ฯ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
      1. บ้านน้อยสำโรง หมู่ที่ 13 ตำบลปะอาว
     2.บ้านซุงงู หมู่ที่ 7 ตำบลปะอาว
    โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com