วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองศรีสะเกษรับฟังความคิดเห็นประชาชน กรณีจัดการที่ดินเพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โดยมี
นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองศรีสะเกษ , พ.ต.ท.ถวัลย์ บุญภักดี รองผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ , ร.ต.เกริกฤทธิ์ ผจงศิลป์ หน.ชุดเครื่องที่เร็ว กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดศรีสะเกษ , ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ , นายอภิเษฐ สุพรรณรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัด , นางสาวพิชญากร แจ้งสนาม นักผังเมืองปฏิบัติการ , นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ , นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนที่มาร่วมการรับฟังความคิดเห็นที่มีข้อสงสัยได้ทราบ
พร้อมนี้ มีผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง,ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ , ผู้จัดการประปา ,ผู้จัดการการไฟฟ้า ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ,หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่มาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการ ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในครั้งนี้
ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com