วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวรอบวันสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน
27 ตุลาคม 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
*
*
1. นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน
2. นายสุรัตน์ โพธิ์งามเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ได้มอบหมายให้ นายชัยนันทน์ มั่นสาคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางชัชชญา จันทะกรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นางสาวจารุณี เพ็ชรินทร์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงข้าวเป็นโรคบ้านศาลา ต.หนองเชียงทูน และนายเขมชาติ หลาวทอง ตรวจสอบพื้นที่บ้านเก่าน้อย ตำบลสมอ ภายหลังการตรวจสอบร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงนาและผู้นำชุมชนพบว่า ข้าวเป็นโรคไหม้ คอรวง ซึ่งเป็นโรคที่มักระบาดในช่วงนี้ จึงให้คำแนะนำในการควบคุมโรค และการป้องกันสำหรับแปลงที่ยังไม่เกิดโรค และได้กำชับให้เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ลุกลามต่อไป
3. นายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ มอบหมายให้ นางอินทิอร วงศ์สหวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมตรวจประเมินแปลงเพื่อให้การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ครั้งที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559 กับสถาบันรับรองการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ บ้านทุ่งสว่าง ม.18 ต.เมืองจันทร์ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย
4. นางสาวธัญธิดา พิมพ์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายพิทักษ์ มะลิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมจัดเวทีชี้แจงโครงการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60) เกษตรกรตำบลโคกตาล ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกตาล ตำบล โคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรเป้าหมาย 630 คน
5. นายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ ได้จัดเวทีประชาคมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60) ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชาคม 3 ตำบล คือ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลห้วยใต้ ตำบลศรีตระกูล จำนวน 400 ราย
- นายเมธี ชินชีย เกษตรอำเภอขุขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
6. นายอนุวัฒน์ คำล้าน นวส.ชก.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายฯ ให้เข้าร่วมประชุมหารือโครงการบูรณาการเพิ่มศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ ห้องประชุม AEOC สนง.เศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ โดยมีนางจันทร์ธิดา มีเดช เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนจาก สนง.เกษตรจังหวัด และผู้แทนจากบริษัทเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
...............
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com