วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ มาถึงบ้าน บริการถึงที่ โชคดีไม่ต้องเสียค่ารถ
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย มอบหมายให้ นายพรชัย วงศ์งาม ปลัดอาวุโส นำส่ว,นราชการ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหล่าม ตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ "มาถึงบ้าน บริการถึงที่ โชคดีไม่ต้องเสียค่ารถ "
1. บริการงานทะเบียนด้านถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 24 ราย
2. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 20 ราย
3.การบริการตรวจอุลตร้าซาวด์ จำนวน 78 ราย

4 .บริการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินจำนวน 5 ราย
5.การบริการย้อมผ้า โดย กศน.อุทุมพรพิสัย จำนวน 20 ราย
6.การบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมอำเภออุทุมพรพิสัย
7.การบริการแจกน้ำหมักEMมอบพันธุ์ไม้ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
8.บริการตัดผมสุภาพบุรุษ โดย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอุทุมพรพิสัยที่ 7 จำนวน 18. ราย
ณ ศาลาวัดบ้านเหงี่ยงหมู่ที่ 6ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 15-17 เมย 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com