วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

11 พฤจิกายน 2559 ข่าวรอบวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

*
*
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ออกติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวของโรงสีข้าวในพื้นที่อำเภอราษีไศล จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย
-โรงสีสมบูรณ์ทวีทรัพย์(ทุ่งกุลา) ต.จิกสังข์ทอง เป็นนักธุรกิจจากสุพรรณบุรี มาลงทุนสร้างโรงสีในพื้นที่ข้าวคุณภาพ กำลังสีขนาด 100 ตัน/วัน จะซื้อข้าวในปีนี้ประมาณ 12,000 ตัน เพื่อแปรรูปส่วผู้ประกอบการส่งออก ซื้อข้าวสด กก.ละ 7 บาท ซื้อข้าวแห้ง 42 กรัม กก.ละ 8.70 บาท
-โรงสี สกต. ต.ดู่ เป็นโรงสีขนาด 100 ตัน/วัน ปีนี้จะรับซื้อเฉพาะข้าวอินทรีย์จากกลุ่มแปลงใหญ่อุ่มแสง และแปลงใหญ่หนองแค เท่านั้น ยังไม่ได้เริ่มซื้อ
-โรงสีราษีพาณิชย์ เป็นโรงสีขนาด 100 ตัน/วัน จะรับซื้อข้าวในปีนี้ 12,000 ตันเพื่อแปรรูปขายภายในประเทศ ราคารับซื้อ ข้าวสด กก.ละ 7 บาท ข้าวแห้ง 42 กรัม กก.ละ 8.80 บาท

โรงสีในพื้นที่ อ.ยางชุมน้อย 1 โรง
-โรงสีสหกรณ์ยางชุมน้อย ตอนนี้รับซื้อเฉพาะข้าวสด กก.ละ 7 บาท หากเป็นสมาชิกสหกรณ์ ขายเพื่อชำระหนี้ จะให้เพิ่มอีก กก.ละ 0.70 บาท ข้าวที่ซื้ออบแห้งเพื่อลดความชื้นแล้วขายต่อโรงสีราษีพาณิชย์ และโรงสีในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนข้าวที่แปรรูป จะรับซื้อภายหลัง
และได้ออกติดตามการตากข้าวเพื่อลดความชื้น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่แจ้งว่า ที่ตากข้าวก็เพื่อจะร่วมโครงการชลอข้าวเปลือกของรัฐบาลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18-19 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com