วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อ 4 พ.ย.59 เวลา 0900 กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นายคำพอง ยอดพงศา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ภูเงิน ,นางโสภา ยอดพงศา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ภูเงิน และชาวบ้าน บ.หนองตระกาจ ม.1 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. จำนวน 25 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาของนายเดือน ยอดพงศาไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ..............................       สถานีขนส่งเทศบาล  ร่วมกับฝ่ายป้องกันฯ อปพร.ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดิน...