วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

อำเภอภูสิงห์มอบผ้าห่มกันหนาว

มูลนิธิมูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่อาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่บ้านจอก หมู่ ๔ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ บ้านหมู่ชายแดนไทย-กัมพูชา พระครูโกศลสิกขกิจ(หลวงพ่อพุฒ วายาโม) เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ได้มอบหมายให้นายบุญมี เสนคราม รองประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่อาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2560 โดยมีพันเอก (พิเศษ) ศิริวัฒน์ วามะสิงห์ รองผู้ว่าฝ่าย กอ.รมน. นำอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เข้ารับมอบ จำนวน 75 คน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวและเป็นการให้กำลังแก่อาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...