วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ 16 ก.พ.2560 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ ได้บูรณาการหน่วยงานตั้งจุดตรวจความมั่นคงตามแนวชายแดน จุดตรวจอาเซียนฯ ร้อย ตชด. ที่ ๒๒๔ โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการในการตั้งจุดตรวจฯ ,ดังนี้ ๑. จนท.ฝ่ายปกครอง อ.กันทรลักษ์ ๒.จนท.ตำรวจ ตชด.224 ๓.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 รวม ๑๕ นาย ตั้งจุดตรวจฯ / จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติด , การลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร และการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.อื่นๆ โดยมียอดรายงานสรุป ดังนี้
๑. ตรวจบุคคล จำนวน ๒๑ ครั้ง
๒. ตรวจค้นรถยนต์ จำนวน ๒๖ ครั้ง
๓. ตรวจค้นรถจักยานยนต์ จำนวน ๒๘ ครั้ง
๔. ตรวจค้นสัมภาระ พัสดุภัณฑ์ จำนวน ๒๕ ครั้ง
๕. ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน ๒๙ ครั้ง
๖. ตรวจสอบการลักรอบนำเข้าพืชผลทางการเกษตร จำนวน ๑๓ ครั้ง
๗. สนับสนุนหน่วยอื่นตามร้องขอ จำนวน ๑ ครั้ง
๘. ตรวจปัสวะผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติด จำนวน ๘ ราย พบผู้เสพสารเสพติด ๒ ราย ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๙. อื่นๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 26 กพ 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.thai44.com